Agrā sestdienas rītā delegācija no Valmieras devās uz Pleskavu, vienu no sadraudzības pilsētām, lai kopā ar tās iedzīvotājiem svinētu pilsētas svētkus. Delegācijas sastāvā bija iekļauts arī pūtēju orķestris Signāls, kas tikai otro reizi savā teju vai pusgadsimtu ilgajā pastāvēšanas vēsturē ar savu muzicētprieku dalījās ārpus savas valsts robežām.

Kad bez starpgadījumiem bijām no Eiropas Savienības nokļuvuši Krievijā un sasnieguši Pleskavu, mūs sagaidīja mūsu turpmāko dienu gide. Pēc iepriekš saņemtās informācijas bijām gatavojušies gājienam vismaz trīs vairākkārt nospēlētu maršu ilgumā ar jēliem papēžiem un slapju muguru, taču, kā izrādījās, vajadzēja noiet vien pāris soļu, kamēr piesaka katru kolektīvu, kas ieradies kuplināt svētkus. Kopā ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem piedalījāmies svētku pasākumā, kurā Pleskavas pilsētas mērs izteica pateicību visiem ciemiņiem, spiežot roku arī Jānim Baikam par pilsētas svētku papildināšanu un sadraudzības uzturēšanu. Šo pasākumu varēja uztvert kā brīvdabas skatuves atklāšanu, jo tālāk sekoja katra kolektīva īsa uzstāšanās. Nospēlējām, paēdām pusdienas, iekārtojāmies kopmītnēs un, gaidot vakarpusi, bijām gatavi sniegt īsu koncertiņu mums paredzētajā laikā un vietā. Pirms mums uzstājās kokļu ansamblis no Rīgas. Pārstāvēdami Latviju, izpildījām gan Raimonda Paula, gan Imanta Kalniņa mūziku. Melodijas tika atpazītas, cilvēki smaidīja, atbalstīja un izskatījās apmierināti par dzirdēto. Tas, šķiet, bija svarīgākais, ko orķestris varēja saņemt no publikas ārpus savas valsts- atbalstu un atzīšanu. Līdz ar to mūsu koncertmisija bija beigusies, kaut gan bijām gatavi spēlēt arī nākamajā dienā, kad nebija jāuzstājas.

Nākamajā dienā pēc brokastīm izstaigājām Pleskavas Kremli un pēc tam apmeklējām koncertu, kura laikā tika sveikti Pleskavas gada cilvēki, līdzīgi kā to paši piedzīvojām nesen aizvadītajos Valmieras pilsētas svētkos. Daudzie priekšnesumi atklāja spilgtu kultūru, dziļu pārliecību un lielu patriotismu.

Vieskolektīvi bija uzaicināti uz pilsētasmēra pieņemšanu, kas norisinājās Kremļa teritorijā. Svētkos vairākkārt tika atgādināts par Pleskavas piederību Hanzas pilsētu savienībai un pieņemšanas laikā mērs pateicās par atbalstu, atsaucību, piedalīšanos šajos svētkos un draudzības saišu uzturēšanu. Katram dalībniekam individuāli tika pasniegta dāvana, kā arī pesonisks pateicības raksts kā apliecinājums Krievijas cilvēku viesmīlībai un cilvēku uzņemšanas tradīcijām. Šajās dienās tika piedzīvoti patiesi un skaisti svētki citā kultūrā. Orķestris ir priecīgs un pateicīgs Valmieras pašvaldībai par doto iespēju gan muzicēt, gan kvalitatīvi atpūsties.

*Autors- Justīne Buliņa.