Ievads

Pūtēju orķestris jeb pūšamo instrumentu orķestris spēlē visa veida mūziku. Ja agrāk bija tikai metāla pūšamie instrumenti, tad gadiem ejot paplašinājies ar koka pūšamiem instrumentiem, veselu grupu sitamiem instrumentiem, elektroniskām ģitārām u.c.

Orķestra pastāvēšana ir atkarīga no tā, kāda attieksme pret orķestri ir “saimniekiem”. P/O “Signāls” tāds bija Valmieras gaļas kombināts. VGK vadības atbalsts ilgus gadus līdz pat kombināta “sabrukumam” bija ļoti lielisks. Daudzus gadus spēlējot orķestrī piedzīvoti ļoti patīkami brīži, arī ir bijušas ļoti skumjas reizes, reizēm arī kuriozi.

It sevišķi uzsākot darbību P/O man bija iespēja spēlēt ar vīriem, kas spēlēja pirms otrā pasaules kara: V.Neza, K.Boitmanis, J.Berklāvs, E.Skujiņš, A.Neza, J. Spalviņš, A.Aumalis, diviem Bērziņiem, A.Lācis, R.Smiltēns, P.Maskats, J.Vība, O.Daiņa u.c.. Daudz ziņu par P/O Valmierā saņēmu no bijušā Valmierieša Jāņa Palkavnieka.

Lai iemācītos pūst taurē saka : “jānoēd puds sāls”, bet es piemetināšu: “lai muzicētu - otrs puds”.

Ļoti daudz (it sevišķi orķestra pastāvēšanas sākumā) padomu sniedza H.Eglītis- konservatorijas (tagad Mūzikas akadēmija) mācību spēks. Reiz tiekoties konservatorijā debatējot viņš sacīja: “Latviešu tautai viss ir atņemts. Ja atņem vēl Dziesmusvētkus tad ir beigas!”

1965. gads Orķestra dibināšana

Ir 1965. gada 13. maijs. Valmieras gaļas kombināta ēdnīcas telpās (klubu tikai būvē) notiek pirmais mēģinājums.

Iniciatīva šāda kolektīva veidošanā pieder kombināta direktoram Semjonam Slobodinam, arodkomitejas pr-jai Raisai Eņģelei, komunistiskās partijas pirmorganizācijas sekretārei Annai Krupnovai (bija tkai viena partja). Ir iegādāti instrumenti un sākam.

Uz pirmo mēģinājumu ierodas visi, kas vēlas spēlēt. Visi gaļas kombinātā strādājošie. Par orķestra vadītāju tiek uzaicināts Rubenes 8-gadīgās skolas skolotājs Anatolijs Stepānovs. Pats viņš spēlē mežragu, korneti, vijoli. Pirmajos mēģinājumos spēlējam (mācāmies) mūzikas ābeci.

Jau pēc pirmajiem mēģinājumiem vairāki dalībnieki nodod instrumentus, jo kolektīva labā jāziedo brīvais laiks un cilvēkam jau gados nav viegli apgūt spēlēšanu. Tas jāsāk jau no bērnības dienām.

Pec meneša izveidojas šāds orķestra sastavs: Pavlovičs Ē., Liepiņš J., Firsovs G.,

Pavlovs K., Čehovičs A., Pekainis J., Gāgans A., Vinogradovs M., Pētersons E.,

Jakovļevs A., Cinis V., Kļava J., Griestiņš E., Cinis G., Golubevs J., Rjabihs L., Apinis A., Stepānovs V., Koblinecs E., Purgins J., Pavlovičs B., Mačulis Z.

Par orķestra vecāko ievel Pavloviču Ēvaldu.

Šādā sastāvā orķestris strādā. Jāatzīmē, ka šajā laikā vēl ir šādi pūtēju orķestri VSŠR (stikla šķiedras rūpnīca), ATK - 17 (autokombināts) un 1/a “Kaugurieši”, pēdējā orķestrī spēlē Pavlovičs Ē. un Griestiņš E. Agrāk orķestros spēlējuši Jakovļevs A., Gāgans A., Pavlovs K., Purgins J.

Šie seši nosauktie nedaudz zina par spēlēšanu P/O, bet pārējie sāk pilnīgi no sākuma. Apbrīnoju A.Stepānova uzņēmību sākt mācīt spēlēšanu cilvēkiem jau gados.

Divus mēnešus, skolas vasaras brīvlaikā, orķestris neko nedara, jo diriģents uzdod uzdevumus un pats aizbrauc uz dzimto Neretu. 2. septembrī turpat VGK ēdnīcas telpās atkal sanākam uz mēģinājumu 18 cilvēku sastāvā. Stepānovs V., Golubevs J. un Rjabihs L. Instrumentus nodod, jo ne jau par velti saka, lai iemācītos pūst tauri, jānoēd puds sāls.

Līdz gada beigām orķestrim notiek mēģinājumi, kuros apgūst tikai pašus vieglākos skaņdarbus. Viens no tiem : “как поехали два братья’ (Kā brauca divi brāļi).

Sestajā novembrī ēdnīcas telpās svinīgā sēde par godu LOSR 46. gadadienai.

Svinīgajā sēdē orķestris nospēlē pirmo koncertu. Faktiski tas ir tikai trīs skaņdarbi - revolucionāras dziesmas: • “Ar kaujas saucieniem uz lūpām” • “Biedri nu celieties kājās” • “Internacionāle” Rīgā 1965. gadā jūlijā notiek LPSR Dziesmu un deju svētki. Pavlovičs Ē. un Griestiņš E. Piedalās šajos svētkos 1/a “Kaugurieši” orķestra sastāvā. Viņi piedalījās arī II pūtēju orķestru salidojumā Madonā 1964. gadā.

Gada beigās par VGK arodkomitejas pr-ju ievēl Ēvaldu Pavloviču. Daru visu, lai orķestris pastāvētu.

1966. gads

Orķestra sastāvs atkal ir mainījies un šo gadu uzsākam: Griestiņš E., Vinogradovs M., Bogdānovs J., Jakovļevs A., Pavlovičs B., Čehovičs A., Pētersons Er., Pētersons Ed., Firsovs G., Kļava J., Liepiņš J., Mačulis Z., Pekainis J., Pavlovs K., Caune L. (mācās 28-PPTS), Pavlovičs Ē., Purgins J., Apinis A., Kupšāns A.

Šājā gadā, kad orķestra dalībnieki nedaudz apguvuši mūzikas pamatus, sākam mācīties PSRS un LPSR himnas un citu pūtēju orķestru obligāto repertuāru.

Pasākumos, kuros jāpiedalās orķestrim, uzaicinām palīgā 1/a “Kaugurieši” pūtēju orķestra dalībniekus. Tā 8. janvārī kombināta darbinieku svinīgā pasākumā (pavada pensijā vairākus darbiniekus) spēlējam ar papildspēkiem. Pēc kopēja vakara vīri atzīmē, ka vēl daudz, daudz jāmācās. Un mēģinājumos mācāmies spēlēt maršus (protams atbilstoši mūsu spējām) un deju mūziku. 29. aprīlī sniedzam nelielu koncertu kopā ar pārējiem pašdarbības kolektīviem kombinātā, par godu 1. maija svinībām (vispasaules strādnieku solidaritātes diena).

Maija mēnesī sākam mācīties sēru mūziku.

Skolu vasaras brīvdienās orķestris pulcējas uz mēģinājumiem, bet bez diriģenta, kas atkal dodas uz Neretu.

Valmierā jūnijā notiek rajona Dziesmu un deju svētki. Šajos svētkos dalību ņem arī Pavlovičs Ē un Griestiņš E. 1/a “Kaugurieši” orķestra sastāvā. 5. septembrī uz orķestri atnāk seši jauni dalībnieki Kreicbergs R., Rozentāls V., Maksimovs A., Baumanis J., Kazinovskis V., Martinkevičs V., taču izņemot Rozentālu V. Pārējie pēc pāris mēnešiem aiziet. Jāatzīmē, ka maija mēnesī tiek nodots ekspluatācijā klubs un no šī laika mēģinājumi notiek klubā. 7. oktobrī notiek PSRS gaļas un piena rūpniecības ministrijas organizēts seminārs VGK klubā. Orķestris ar pieaicinātiem papildspēkiem no 1/a “Kaugurieši” orķestra sniedz koncertu un deju mūziku. 7. novembrī pirmo reizi orķestris soļo LOSR svētku gājienā no VGK uz Uzvaras laukumu kombināta kolonas priekšgalā un spēlē patriotiskus maršus.

Kuriozs gadījums. Sapulcējas orķestris, bet neatnāk baritonists un basists un orķestra sastāvs šāds: kornetes, alti, otrie tenori, bungas (lielās, mazās), šķīvji un es viens ar tenoru - baritonu. Jā ļoti smags gājiens priekš manis.

Sākot no šī brīža nākošos pasākumos pieaicinām palīgus no otra orķestra. Sākas cieša sadarbība ar 1/a “Kaugurieši” orķestri.

Valmieras rajonā šajā laikā bez četriem pieminētiem orķestriem vēl ir P/O “Burtnieki”, Mazsalacas k/n, Rūjienas k/n pūtēju orķestri. Šajā laikā Valmieras rajonam bija pievienots arī Limbažu rajons un tā pūtēju orķestri: Limbažu k/n, Staiceles k/n, Alojas k/n, Katvaru k/n, varbūt arī vēl kāds, bet drīz vien atkal rajoni sadalās.

1967. gads

Ļoti smags gads. Sis gads orķestra divu gadu pastāvēšanas laikā ir ļoti smags.

Grūti noturēt kopā orķestra dalībniekus. Izpaužas vecā tendence vieni aiziet, un atkal jauni atnāk. Aiziet Rozentāls V., Mačulis Z., Kazinovskis J., Kļava J., Cehovičs A., Sneiders I. (aiziet no dzīves - pakārās), Gāgans A., Martinkēvičs V., Purgins J. (nav disciplīnas, daudz lieto alkoholu). Jāpiebilst, ka Rozentāls V., Gāgans A. Un Purgins J. spēlē ciešami, žēl ka neturpina. Pārējiem “pārdeg salmiņš”.

Uz orķestri atnāk Pētersons E., Pavlovičs J., Putniņš G., Zaķis A., Ziediņš R. (no VSŠR orķestra). Vīru daudz, bet nav īsti tādu, kas “atbild” par pirmās kornetes partiju. Mačuli Z. Iesauc armijā un pazūd ar visu klarneti. Ir tiesa un naudu par klarneti saņemam pēc trīs gadiem un tad arī pa daļām 4 vai 5 rubļi mēnesī.

Pūtēju orķestra sastāvs:

Jakovļevs A., Kupšāns A., Putniņš G., Pētersons Ed., Pavlovičs Ē., Zaķis A., Griestiņš E., Firsovs G., Sudzilovskis M., Liepiņš I., Pavlovičs B., Zvirgzdiņš J., Pekainis J., Vinogradovs M., Neza A., Caune L., Pavlovičs J., Pētersons Er.

Šājā laikā atkārtojam veco repertuāru, saņemam piesūtīto obligāto repertuāru, bet jāatzīst, ka tikai daži spēj to izpildīt un par piedalīšanos skatē varam tikai “sapņot”. Ja spēlētu vai varētu novērtēt ar III kategoriju???

Šājā gadā darbību beidz VSSR orķestris.

Cēsīs notiek zonas Dziesmu un deju svētki, Valmieras rajona Deju un dziesmu svētki, kuros piedalās arī daži no VGK P/O.

Par VGK direktoru atnāk strādāt N.Kaligins, kurš aktīvi atbalsta orķestri.

1968. gads

Un tomēr uz priekšu. Saņemam pirmo apbalvojumu - goda rakstu.

Šis gads orķestra dzīvē nav vieglāks un atkal jāsaka iepriekšējais - orķestrī nav pastāvības. Kaut gan iepriekšējā gada beigās ierodas papildspēki - orķestris ir vājš.

Aktīvākie orķestranti piedalās pie 1/a “Kaugurieši” P/O. Un faktiski orķestri sāk apvienoties, jo A.Stepanovs saslimst.

P/O dalībnieku skaits nemainīgs, bet ir dažas izmaiņas: Jakovļevs A., Pavlovičs Ē., Neza A., Pētersons Er., Firsovs G., Lācītis 0., Griestiņš E., Pavlovičs B., Krūskops L., Liepiņš I., Kupšāns A., Pētersons Ed., Pekainis J., Putniņš G., Ziediņ5š R., Caune L., Sudzilovskis M., Pavlovičs J.

Ja 1967. gadā Valmierā ir četri P/O, tad šajā gadā vairs tikai divi: VGK un 1/a “Kaugurieši”.

Labs papildinājums orķestrim ir Ziediņš R. un Lācītis O., kā arī Krūskops L.

Roberta Ziediņa iesaistīšanās orķestrī notiek : es uzrunāju autobusa pieturā “Dauguļi” Robertu, kas nāk no zvejas, bet es no ogošanas. Apmaināmies ar līdakām un ogām. Vakarā tiek atzīmēta vienošanās - iztukšojam vīna pudeli un “okei”.

Sākam gatavoties LPSR Dziesmu un deju svētkiem, kas paredzēti 1970. gadā un III P/O salidojumam.

Repertuārs: • Ploms “Svinīgā uvertīra” • G.Ordelovskis “Kāzu maršs” • J.Vītols “Latvijas rapsodija” u.c.

Protams skatē atsevišķi nospēlēt nevaram, bet kopā ar pārējiem - mēģināsim.

Vasarā atkal nemēģinām, jo A.Stepanovs brīvlaikā pārtrauc mēģinājumus.

Dažreiz rodas doma: jālikvidē orķestris. Un tomēr izeja ir. Sākam spēlēt kopā ar 1/a “Kaugurieši” P/O.

Par VGK arodbiedrības pr-ju tiek ievēlēta Valentīna Ivanova, kas ļoti atbalsta orķestri.

1969. gads

Apvienošanas gads VGK + “Kaugurieši” Šis gads orķestrim var teikt ir ražens. Sastāvs mainās nedaudz, bet nāk 1/a “Kauguriešu” orķestra dalībnieks Skujiņš J., kurš atnāk strādāt uz VGK. No AK-17 orķestra atnāk Bērziņš E. un Dīdelis St. Izstājas Putniņš G., un Liepiņš I.

Orķestra sastāvs: Skujiņš J., Pavlovičs B., Neza A., Lācītis 0., Dīdelis St., Firsovs G., Liepiņš I., Jakovlevs A., Kupšāns A., Pavlovičs Ē., Ziediņš R., Pavlovičs J., Krūskops L., Griestiņš E., Bērziņš E., Pētersons Ed., Caune L.

Martā Cēsīs notiek Vidzemes zonas P/O skate. Orķestris piedalās ar savu atsevišķu repertuāru un iegūst 3. kvalifikācijas kategoriju. Tas nozīmē, ka orķestrim ir tiesības spēlēt rajona mēroga pasākumos. Žūrijas priekšsēdētājs R.Ādamsons (TK “Alūksne” diriģents) paziņo rezultātus visiem kolektīviem, piebilstot: varat spēlēt visur un arī bērītēs.

Jāatzīmē ka, šajā gadā Valmierā ir divi orķestri, bet tie jau ir saplūduši vienotā apvienotā. Šī apvienošanās oficiāli notiek gada beigās, jo vasarā skolēnu brīvlaikā A.Stepanovs nenotur mēģinājumus un pats oktobrī saslimst. Tā orķestris no jūnija ir bez diriģenta. Orķestra dalībnieki piedalās pie 1/a “Kaugurieši” mēģinājumos.

Vasarā jūnijā notiek Valmieras rajona Dziesmu un deju svētki, kuros piedalās VGK P/O orķestris. 6. jūlijā Talsos notiek III Republikas P/O salidojums, kur esam kopā ar P/O “Kaugurieši”.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1970. gads

Šājā gadā V.I.Ļeņinam 100 dzimšanas dienai veltīti plaši pasākumi, ne tikai gaļas kombinātā un rajonā, bet arī republikā. 6. jūnijā Dikļos Dziesmu un deju svētki. 27. un 28. jūnijā Valmierā notiek Dziesmu un deju svētki. Jūlijā Rīgā notiek Republikas Dziesmu un deju svētki. Jūnijā Valmierā notiek P/O skate.

Ikdienā jāspēlē ir daudz. Apvienojoties ar 1/a “Kaugurieši” notiek straujš pagrieziens orķestra dzīvē, jo 15 vīru sastāvā jau nekādus panākumus nevar gūt.

Apvienotais orķestris apgūst tādus skaņdarbus, kuri ir pūtēju orķestru obligātais repertuārs Republikas Dziesmu un deju svētkos.: • Cerņeckis “Aicinājums” • J.Ozoliņš “Aicinājums” • J.Vītols “Latvju rapsodija” u.c.

Jāpiezīmē, ka VGK vadība sniedz lielu atbalstu orķestrim. Bez transporta, kas nepieciešams dalībai dažādos pasākumos, visi orķestra dalībnieki tiek ietērpti jaunos uzvalkos. Turpretī 1/a “Kaugurieši” vadība nepiegriež vairs orķestrim nekādu vērību un dalībnieki domā jau par to, ka vispār jābeidz spēlēt zem apvienotā nosaukuma un jāpāriet uz kombināta orķestri. Tas arī notiek.

Apvienota orķestra sastavs: V.Neza, J.Skujiņš, L.Caune, Lācītis, J.Helmanis, St.Dīdelis, A.Puriņš, Ē.Pavlovičs, A.Atslēga, L.Krūskops, E.Pētersons, E.Bērzinš, J.Pekainis, G.Firsovs, R.Ziedinš, A.Ābele, P.Maskats, B.Pavlovičs, A.Ziedinš, Ed.Skujiņš, J.Pavlovičs, A.Neza, J.Berklāvs, A.Jakovļevs. Diriģents J.Spalviņš

1971. gads

Šajā gadā visā republikā atzīmē Krievu kultūras nedēļu. 19. jūnijā notiek rajona Dziesmu un deju svētki. Jāgatavojas PSRS Vissavienības arodbiedrības CP rīkotajam P/O konkursam. Orķestris piedalās svinīgajās sēdēs. Spēlē 1. maija svētkos, LOSR 54. gadadienai veltītos pasākumos kombinātā, rajonā un pilsētas uzņēmumos. P/O spēlē svinīgajā mītiņā “Ķelderlejā”, 11. varoņu komjauniešu piemiņas brīdī Komjauniešu kalniņā, u.c.

Attiecīgi katram gadījumam jāatkārto repertuārs. Liels darbs notiek gatavojoties arodbiedrības P/O skatei, kas notiek 9. oktobrī Smiltenē, kur bez VGK P/O piedalās orķestri no Limbažiem, Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Cēsīm. VGK orķestris kopā ar Smiltenes CER-9 P/O dala 1. un 2. vietu. Pirmais panākums republikā. Iegūstam tiesības startēt finālskatē Rīgā. Šeit atzīstamus panākumus negūstam, bet neesam arī pēdējie. Tas ir pirmais panākums orķestra vēsturē (vispār Valmieras P/O pastāvēšanas vēsturē).

P/O iesaistās Valmieras mūzikas skolas audzēkņi Ansons J., Spinga G. Ansons J. vēlāk beidz konservatoriju (tagad mūzikas akadēmija) un vairākus gadus ir Limbažu rajona P/O virsdiriģents.

Jāspēlē, kā agrāk pieminēts, ļoti daudz. Dažreiz 5 reizes nedēļā, tātad ir liels gandarījums, ka pūliņi nav bijuši velti. Šajā gadā gatavojoties skatei orķestris apgūst šādu repertuāru: • J.Ozoliņš “Dace meklē laimi” • D.Šostakovičs “Romance” • J.Ozoliņš “Aicinājums” • V.Muradelli “Ļeņina komjaunatnes maršs” • R.Pauls “Baltijas jūra” • G.Ordelovskis “Kāzu maršs” • G.Ordelovskis “Svinīgs gājiens” • Gliers “Varenās pilsētas tēma” • J.Ozoliņš “Sveiciens draugiem” • O.Grāvītis “Strēlnieku gājiens” Mēģinājumos svīstam pamatīgi.

Orķestra sastāvs: Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G. Lācītis 0, Spinga G., Helmanis J., Petrovičevs A., Berklāvs J., Ziediņš A., Pūriņš A., Skujiņš Ed., Lācis A., Ābele A., Pavlovičs B., Bērziņš E., Jakovļevs A., Dīdelis St., Aumalis A., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Caune L., Pētersons Ed., Ziediņš R.

Diriģents J.Spalviņš

1972. gads

PSRS 50 gadadienas gads. Sākums “Draudzības koncertiem”. Notikumiem bagāts gads. 26. februārī VGK klubā notiek Rīgas Politehniskā institūta SPO (studentu pūtēju orķestris) un VGK P/O koncerts.

Koncertā atskaņojam: • G.Ordelovskis “Kāzu maršs” • J.Daina “Latviešu dziesmas” • J.Ozoliņš “Jaunatnes valsis” • V.Muradelli “Komjaunatnes maršs” • J.Ozoliņš “Aicinājums” • J.Ozoliņš “Sveiciens draugiem” Koncertā kā viesi piedalās LPSR Valsts konservatorijas pūtēju katedras vadītājs republikas P/O virsdiriģents G.Ordelovskis, konservatorijas mācībspēki: K.Ozols, A.Klišāns, E.Mednis.

Jā, SPO ir galvas tiesu augstāks par VGK P/O. Tā tad daudz jāstrādā.

Pēc koncerta “otrā daļa” - jautājumi visiem P/O dalībniekiem: “Kāpēc spēlē orķestrī? ”. Labākā atbilde J.Ansonam: “Piedalīšanās bērītēs”.

Turpinām gatavoties Dziesmu un deju svētkiem, apgūstam repertuāru: • G.Ordelovskis “Vīru solis” • G.Ordelovskis “Sievu solis” • J.Jurjāns “Svētku maršs” • E.Kaps “Svētku uvertīra” īsa gada hronika: 12.02. Valmieras rajona komjaunatnes konference 26.02. VGK un SPO koncerts VGK klubā 28.04. VSŠR svinīga sēde 30.04. Svinīga sēde kultūras namā un VGK 01.05. Svētku gājiens 17., 18.05. Rajona Dziesmu un deju svētki 25., 26.06. Valkā zonas Dziesmu un deju svētki - Tautu draudzības svētki (viesos delegācija no Tartu) 01.09 Svinīgā sēde 28-PPTS 23.09. Ķelderleja u.c.

Oktobra svētku, PSRS nodibināšanas 50 gadadienai svinīgajā sarīkojumā K N.

Daudz spēlējam bērēs, ja 1974. gadā 197 reizes, tad 1972. gadā 2016 reizes.

Orķestī iesaistās Grīnvalds A., Paeglis A., Vožeņins A. Un Timošenko V. 26. februārī VGK klubā un 8. jūlijā Valmierā kultūras un atpūtas parka estrādē notiek “Draudzībās koncerts, kurā bez VGK P/O piedalās Rīgas Politehniskā institūta P/O “SPO”.” Diriģents H.Eglītis

Orķestra sastavs (bez jaunpienacejiem): Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G., Lācītis 0., Spinga G., Helmanis J., Vilciņš A., Berklāvs J.,  Ziediņš A., Pūriņš A., Skujiņš Ed., Lācis A., Ābele A., Pavlovičs B., Bērziņš E., Jakovļevs A., Dīdelis St., Rudzītis V., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J. 9., Caune L., Pētersons Ed., Ziediņš R., Aumalis A., Sneiders J., Grīnvalds A., Purgins J.,  Voženins A., Paeglis A., Timošenko V.

Diriģents Jānis Spalviņš.

Šajā gadā gaļas kombinātu par nopelniem ražošanā apbalvo ar ordeni “Goda zīme”. Liela balle VGK klubā.

1973. gads

Dziesmu svētku simtgade. Pirmais panākums.

Šis gads mūsu republikas dzīvē ļoti nozīmīgs. Ir taču dziesmai simtgade. Arī pūtēju orķestrim nopietni uzdevumi.

Dalība dziesmu svētku šūpulī Dikļos un galvaspilsētā Rīgā.

Svētku repertuārs ietver samērā grūtus skaņdarbus: piem. G.Ordelovska “Vīru soļi” un “Sievu soļi”, J.Ivanova “Rāznu”, A.Jurjāna “Ačikopu”, J.Jurjāna “Svētku maršs”. Tos sākam gatavot savlaicīgi. Par konsultantu pieaicinām Konservatorijas pasniedzēju (SPO māksliniecisko vadītāju) Hermani Eglīti.

Gadā P/O spēlējis 327 reizes. 21. janvārī Rūjienā notiek rajona P/O kopmēģinājums, vakarā koncerts, piedalās 3 P/O ar 45 dalībniekiem: VGK - 22, Rūjienas - 16, Mazsalacas - 7.

Koporķestrī spēlējam: J.Ozoliņš “Aicinājums”, O.Daiņa “Latviešu tautas dziesmas”, D.Salimans- Vladimirovs “Popūrijs”, I.Ivanovs “Razna”, G.Ordelovskis “Vīru solis”, A.Rozenbergs “Pārdomas”. 11. martā Burtniekos notiek rajona P/O koncerts. Šajā koncertā pievienojas P/O “Burtnieki” P/O - 10 dalībnieki un Dikļu 8-gadīgās skolas orķestris. Diriģents A.Lācis. Repertuāru papildinām ar A.Jurjāna “Ačikopu”. Atsevišķi uzstājas VGK P/O un Dikļu P/O.

Kopējos skaņdarbus atskaņo pieaugušo orķestris. 15. maijā zonālā skate: obligātais skaņdarbs A.Jurjāna “Ačikops”. Izvēles skaņdarbu vīri izvēlas J.Jurjāna “Svētku maršs”.

Skaitliski lielākais P/O - 29 dalībnieki.

Izcīnām I vietu II vieta: Rūjienas k/n P/O - diriģents U.Zuments III vieta: Smiltenes CBR P/O - diriģents I.Amoliņš IV vieta: apvienotais P/O “Burtnieki” - diriģents R.Balodis un Mazalacas k/n P/O diriģents J.Bērziņš V vieta: Valkas pilsētas P/O - diriģents G.Freibergs Uz finālu neizvirza nevienu kolektīvu, bet uz 100 gades Dziesmu svētkiem visus kolektīvus.

Jūnijā Rūjienas Dziesmu svētki, esam ar 22 dalībniekiem. 30. jūnijā rajona Dziesmu un deju svētki Dikļos. Piedalāmies ar 22 dalībniekiem.

Jāspēlē gājienā, koncertā, jāpavada koris (V.Kaminska “Himna dzimtenei”). Pēc koncerta apbalvošana. Saņēmām Valmieras rajona Goda rakstu par izcīnīto I vietu un trompeti ar iegravētu uzrakstu “Labākajam rajona P/O”.

No 14. - 22. jūjijam PSRS gadadienai un Dziesmusvētku simtgadei veltītie Padomju Latvijas Dziesmu svētki. Koncertā P/O orķestri atskaņo J.Jurjāna “Svētku maršs” - diriģē G.Ordelovskis, A.Jurjāna “Ačikops”, kā arī “Divas latviešu dejas” - diriģē Valdis Vikmanis.

3019. oktobrī rajona mēroga Dziesmu svētku 100 gades atceres sarīkojums.

Pateicību saņem P/O diriģents J.Spalviņš (piemiņas medaļu).

Dziesmu svētku simtgades svētkos rajona P/O dalībnieki vienādos baltos uzvalkos (finansē rajons). 7. oktobrī pēdējā gaitā izvadām altistu Eduardu Skujiņu. 1973. gada orķestri spēlēja: Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G., Lācītis O., Spinga G., Helmanis J., Lūsinš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Pūriņš A., Skujiņš Ed.,  Lācis A., Šmits E., Pavlovičs B., Bērziņš E., Jakovļevs A., Dīdelis St., Krūmiņš A., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Caune L., Pētersons Ed., Ziediņš R., Aumalis A., Proško V., Sudzilovskis M., Purgins J., Voženins A., Lindavs J., Jansons N., Timošenko V., Smiltēns R., 13. Greidāns J., Devīts J, Diriģents Jānis Spalviņš.

1974. gads

Triju orķestru sadarbība.

P/O turpina savu darbību. Piedalāmies svinīgos pasākumos gan VGK, gan pilsētā un rajonā.

Kopā ar Smiltenes 8 CBR un Bauskas k/n P/O sniedzam koncertus Bauskā, Valmierā un Smiltenē.

Orķestrī spēlējuši 41 dalībnieks. No jauna iesaistās Blīgzna J., Vērmanis D., Tīmanis A., Grūbe A. No orķestra izstājas Vožeņins A. Periodiski spēlē Ansons J. (mācās Cēsu mūzikas vidusskolā), Greidāns J., Pavlovičs B., Šmits E., Proško E., Krēsla A.

Pēdējā gaitā izvadām Jakovļevu A. un Vību J. (ilgu laiku spēlēja 1/a “Kaugurieši” P/O un bieži palīdzēja VGK P/O).

No orķestra dibināšanas līdz 1974. gada beigām orķestrī spēlējuši 81 dalībnieks, Spēlējam RCP rīkotajā motokrosā, Salacgrīvā z/s “Brīvais vilnis” 25 gadu jubilejas svētkos, Ķelderlejā un citos svinīgajos pasākumos: jauniesaucamo mītiņā Varoņu laukumā, tematiskā sarīkojumā “Sarkanā Valmiera”, piemiņas pasākumā 11 varoņu komjauniešu kalninā.

Koncerti: • 2. martā VGK klubā • 20. aprīlī Bauskas k/n un 18 maijā Smiltenē Jāņu kalnā notika triju orķestru koncerti.

Koncertos atskaņojam: Smiltenes 8 CBR P/O • Latviešu tautas dziesmu virkne A.Krisberga apdare; • Juris Amoliņš “Noktime”; • Dž.Verdi maršs no operas “Aida”;

  • F.Sūberts “Muzikāls moments”, diriģents A.Amoliņš.

Bauskas P/O • Sens maršs “Pērkonnesis”; • Grīgs “Triumfa maršs”; • Šelingers “Čardašs”; • G.Ordelovskis “Kursīšu valsis”; • R.Pauls “Vella kalpi” H.Eglīša apdare; • G.Freidenfelds “Kača”; • V.Helms “Hesenes dejas”, diriģents H.Eglītis.

VGK P/O

  • O.Daiņa maršs “Gaujmalnieki”; • A.Baumanis “Minjoneta”; • “Latviešu tautas dziesmas” O.Daiņa apdarē; • O.Daiņa “Pie Mutuļupītes”, diriģents J.Spalviņš.

Koncerta noslēguma visi P/O atskaņo: • Kīss “Amūras vilni”;

  • J.Jurjāns “Ačikops”; • G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”. 20. jūlijā Rūjienā k/n organizē koncertu, bet piedalās tikai saimnieki un VGK P/O. Neatbrauc Mazsalacas un Burtnieku P/O. Atsevišķi tikai spēlē VGK P/O.

Kopā atskaņojam: • E.Kapa “Uvertīra”; • J.Ozoliņš “Aicinājums”; • A.Rozenbergs “Pārdomas”; • A.Rozenbergs “Rūveniešu maršs”; • A.Rozenbergs “Rūveniešu polka”; • A.Rozenbergs “Trīs latviešu tautas dziesmas”.

Septembrī Bauskā P/O svētki. Svētkos piedalās: • P/O “Rīga”, diriģents G.Ordelovskis - 34 dalībnieki; • SPO, diriģents H.Eglītis - 26 dalībnieki; • Bauskas k/n P/O, diriģents H.Eglītis - 26 dalībnieki; • Smiltenes 8 CBR P/O, diriģents I.Amoliņš - 19 dalībnieki; • VGK P/O, diriģents J,Spalviņš - 26 dalībnieki.

Mūsu lūgums komponistam G.Ordelovskim lai uzraksta maršu. Saņemam “Valmierieši nāk”, kas kļūst par VGK P/O vizītkarti un vienu no populārākiem maršiem republikā. 1974. gada orķestra sastavs: Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G., Lācītis 0., Spinga G., Helmanis J., Lūsinš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Pūriņš A., Vērmanis D., Lācis A., Šmits E., Pavlovičs B., Bērziņš E., Jakovļevs A., Grūbe A., Krūmiņš A., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Blīgzna J., Pētersons Ed., Ziediņš R., Aumalis A., Proško E., Sudzilovskis M., Purgins J., Voženins A., Ašāks A., Jansons N., Timošenko V., Smiltēns R., Greidāns J., Hemmelis E, Tīmanis A., Krēsla A.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1975. gads

Orķestrim “Signāla” vārds. 28. janvārī VGK administrācija (protams orķestra ieteikto) nosūta vēstuli Valmieras rajona kultūras nodaļai par “Signāla” vārda piešķiršanu P/O.

Jāpiebilst, ka jau iepriekš mutiski gribējām vienoties par to, lai P/O piešķir “Valmiera” vārdu, bet to neatļauj, jo esot jau šāds nosaukums k/n jauktajam korim.

Un tā izsludinām kolektīva iekšējo aptauju par P/O vārdu. Pēc apspriedes nolemjam, ka piekrītam P/O piešķirt “Signāla” vārdu. Šo nosaukumu bija ieteikusi diriģenta Jāņa Spalviņa dzīvesbiedre Dzidra Spalviņa. 15. februārī Valmieras kultūras namā notiek rajona P/O koncerts. Koncertā piedalās Rūjienas k/n P/O, “Burtnieki” P/O, Mazsalacas k/n P/O un Dikļu 8- gadīgās skolas P/O un P/O “Signāls”.

Uzstājas rajona apvienotais pūtēju orķestris.

Diriģē rajona pūtēju orķestru virsdiriģents Arvīds Rozenbergs: • Runovs “Galvaspilsētas maršs”; • G.Ordelovskis “Vīru solis”; • A.Rozenbergs “Pārdomas”.

Uzstājas Dikļu 8-gadīgās skolas pūtēju orķestris. Diriģē Artūrs Lācis: • R.Pauls “Manai Dzimtenei”; • F.Šuberts “Serenāde”; • G.Ordelovskis “Kursīšu valsis”; • R.Pauīs “Nekal mani gredzenā”; • Raudonikas “Draudzība”.

Uzstājas P/O “Burtnieki” un Mazsalacas k/n apvienotais orķestris. Diriģē Jānis Bērziņš: • J.Ozoliņš “Aicinājums”; • Helmans “Hesenes dejas”.

Pārtraukums.

Uzstājas Rūjienas k/n pūtēju orķestris. Vadītājs Uldis Zuments. Diriģē Arvīds Rozenbergs: • DžVerdi koris un maršs no operas “Aīda”; • J.Brāmss “Ungāru deja Nr.5”; • A.Rozenbergs “Rūveniešu polka”; • A.Rozenberga maršs “Rūjienas zēni”.

Uzstājas VGK pūtēju orķestris. Diriģē Jānis Spalviņš: • A.Rozenbergs “Valmieras puika”; • A.Baumanis “Uvertīra Minjoneta”; • “Latviešu tautas dziesmas”. O.Daiņa instrumentācija; • R.Pauls “Vella kalpi”. H.Eglīša instrumentācija; • R.Pauls “Vēju stundā”. O.Daiņa instrumentācija; • “Deviņvīru spēks”. O.Daiņa instrumentācija.

44Uzstājas apvienotais pūtēju orķestris: • A.Rozenbergs “Balāde”; o E.Kaps “Svētku uvertīra”; • R.Kulls “Tuljaks”; • G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”.

Pēc koncerta dejas. Spēlē Mazsalacas k/n, Rūjienas k/n, VGK P/O, 23. aprīlī Valmieras rajona Kultūras nodaļas sēdē apstiprina, ka orķestris turpmāk sauksies: ar ordeni “Goda zīme” apbalvotā Valmieras Gaļas Kombināta pūtēju orķestris “Signāls”.

VGK finansē un tiekam ietērpti jaunos tērpos. • 25. maijā zonas skatē P/O izcīna I vietu. • jūnijā (pirmo reizi) republikas fināla skatē Limbažos (republikas P/O IV salidojumā) izcīnām ar 30 dalībniekiem III vietu. Salidojuma virsdiriģenti G.Ordelovskis, R.Ādamsons, H.Eglītis, V.Vikmanis, J.Gercēns. • 26. jūlijā Bauskā koncerts • 28. novembrī spēlējam interesantā ballē Valmieras k/n “Tiem kam bija 25 ...”

  • 13. decembrī VGK klubā orķestra 10 gadu jubilejas atskaites koncerts J.Spalviņa vadībā. 36 dalībnieki. Pavisam šajos gados no pastāvēšanas sākuma spēlējuši 94 dalībnieki.

Spēlēts gada griezumā svinīgās sēdēs, piemiņas dienās, sporta sacensībās un citur.

Piedalāmies kinofilmas “Mans draugs nenopietns cilvēks” uzņemšanā. Gadā nospēlēts 333 spēles.

No orķestra izslēdz J.Purginu, A.Puriņu, J.Blīgznu, E.Proško, E.Šmitu. Aiziet G.Spinga, A.Krēsla. Orķestri neaizmirst J.Ansons, kas mācās Cēsu Mūzikas vidusskolā. Skatēs spēlē “Kveldes” mūziķis J.Lindavs, J.Devīts. Uz orķestri atnāk A.Krūmiņš, U.Ķikuts, G.Geduševs, J.Vingris, A.Atslēga, Ed.Pētersons, J.Helmanis (juniors), G.Skuja.

Pirms skates Limbažos republikas P/O IV salidojumā Valmierā stadionā jānospēlē AK-17 rīkotajā republikas autotransporta uzņēmumu spartakiādē. To izdarām. Autobusā un precīzi tiekam Limbažos un tūliņ uz skatuves, skate. Bez mēģinājuma, jo jāspēlē bija Valmierā.

1975. gada sastavs: Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G., Lācītis 0., Petrovičs A., Helmanis J(s)., Lūsinš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Skuja G., Vērmanis D., Lācis A., Atslēga A., Pavlovičs B., Bērziņš E., Tīmanis A., Grūbe A., Krūmiņš Ag., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Blīgzna J., Pētersons Edg., Ziediņš R. Aumalis A., Proško A., Sudzilovskis M., Helmanis J(j)., Krūmiņš Art.,

Ašāks A., Jansons N., Timošenko V., Smiltēns R., Zariņš J., Hemmelis E, Lindavs J., Vingris J., Geduševs G., Pētersons Edv., Ķikuts U., Perminovs N., Devīts J., Proško E. Diriģents Jānis Spalviņš.

1976. gads

Iesoļojam otrajā desmitgadē. Arī šajā gadā piedalāmies kombināta, pilsētas, rajona pasākumos.

Svarīgākie pasākumi: • 5. jūnijā Dziesmu svētki Mazsalacā. • 12. jūnijā rajona P/O skate. Izcīnām I vietu un tiesības piedalīties zonas skatē. • 13. jūnijā skan maršs no Sīmaņa baznīcas torņa. Valmierā notiek AAK (antīko automobiļu kluba rīkotās sacensības, kur arī spēlējam). • 19., 20. jūnijā Valkā zonālie Dziesmu svētki un skate. Obligātais repertuārs ir tik smags, ka skatē piedalās divi orķestri: Valkas LLT un "Signāls". Abiem kolektīviem I vieta.

Kurš orķestris labāks to zina tikai žūrija. • 12. decembrī Rīgā konservatorijas zālē notiek Dziesmu svētku zonas pūtēju orķestru uzvarētāju koncerts, kurā startē arī "Signāls” .

Atskaņojot G.Ordelovska mums veltīto maršu “Valmierieši nāk", trio daļā orķestris dzied (Dzidras Spalviņas sarakstīto dziesmu tekstu); Signāls Gaujas krastā Seno dziesmu sāk Pāri upei atskan “Valmierieši nāk".

Vīriem atmirdz matos Ievu baltais zieds Tēviem blakus dēli Seno dziesmu dzied.

Koncertā atskaņojam; • V.Muradelli “Ļeņina komjaunatnes maršs"; • I.Gaužaiskas uvertīra “Dainava"; • O.Daiņa “Latviešu tautas dziesmas"; • G.Ordelovskis “Mērdzenes taurētāji"; • G.Ordelovskis “Bauskas meitenes".

Orķestrī iesaistās M.Devīts, A.Sprancmanis, A.Preiss, J.Greidāns. A.Andersons, A.Urbāns - mūzikas skolas audzēkņi. G.Eidmanis, J.Konters - Cēsu mūzikas skolas audzēkņi. Parādās un aiziet Kanharevs un Mieskiello.

Padomju armijā iesauc Vingri Jāni. No orķestra pazūd ar visu formas tērpu (uzvalku) un trompeti Perminovs Nikolajs (Kā tērpu norakstīt???) Sāpīgs, smags zaudējums - pēdējā gaitā Strenčos izvadām orķestra “krustēvu" Oskaru (Jūliju) Daiņu.

Mazsalacā rajona Dziesmu svētkos notiek “Signāla” protests: nepiekrītam spēlēt D.Gailim (rajona dziesmu svētku virsdiriģentam) R.Paula “Manai dzimtenei", jo (lai gan to esam spēlējuši, ļoti daudz) pirms nedēļas Valmierā viņš mūs “diskvalificē" un “noņem" no skatuves un nedēļas laikā neviens ar mums nestrādā

ar šo skaņdarbu.

Arī pārējie orķestri atsakās. Pavadījumu nospēlē Ē.Šiliņš ar klavierēm. 22. novembrī Valmieras Drāmas teātrī sveicam aktrisi Anitu Saldumu (iesoļojam skatītāju zālē ar maršu).

Vairākus gadus rajona P/O virsdiriģents ir Arvīds Rozenbergs. Zonā pūtēju orķestrus diriģē R.Ādamsons un J.Grasis.

Novembrī Padomju armijā jauniesaucamie tika ar maršu cauri pilsētai aizvesti uz Varoņu laukumu (pilsētas pilsdrupās), kur notika svinīgais mītiņš.

Gadā 333 spēles. 1976. gada sastavs: Neza V., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Ansons J., Firsovs G., Lācītis 0., Eidemanis G., Helmanis J(s)., Lūsinš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Skuja G., Greidāns J., Lācis A., Atslēga A., Pavlovičs B., Bērziņš E., Tīmanis A., Grūbe A., Andersons A., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Sprancmanis A., Pētersons Edg., Ziediņš R., Aumalis A., Urbāns A., Sudzilovskis M., Helmanis J(j)., Krūmiņš A., Ašāks A., Jansons N., Timošenko V., Smiltēns R., Konters J., Hemmelis E, Ziemelis J., Vingris J., Geduševs G., Pētersons Edv., Ķikuts U., Preiss A., Devīts M.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1977. gads

Uz orķestri atnāk I.Grants, Br.Bogdānovs, G.Rakickis, G.Bērziņš, V.Āboliņš, A.Zaķis. Uz nedaudz mēģinājumiem parādās A.Amoliņš. No orķestra atskaita Edv.Pētersonu, A.Preisu. No orķestra aiziet J.Konters, G.Erdmanis.

Tagad orķestra nosaukums ir garš - Ar ordeni “Goda zīme” apbalvotā Valmieras gaļas kombināta pūtēju orķestris “Signāls”.

Uz Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu mācīties dodas A.Tīmanis, A.Ašaks.

J.Ansons iestājas konservatorijā. Orķestrī darbojušies 52 dalībnieki. 12. martā “Draudzības koncertā” Valmieras k/n paredzēti trīs orķestri, bet Smiltene neierodas. Paliek Bauskas k/n un VGK P/O.

Un tā koncertā spēlējam: • O.Daiņa “Tūristu gājiens Gaujas krastā”; • A.Baumanis Uvertīra “Minjoneta”; ® E.Kaps “Uvertīra”; • O.Daiņa “Latviešu tautas dziesmas”; • R.Paula mūzika no kinofilmas “Vella kalpi”; • O.Daiņa “Uz Burtnieku ezera”.

Apvienotais orķestris atskaņo: • Gaižauskas Uvertīra “Dainava”; • G.Ordelovskis “Mērdzenes taurētāji”; • G.Ordelovskis “Bauskas meitenes”; • G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”.

Vēl svarīgākie momenti: « 27. maijā zonas skate. • 1. aprīlī G.Ordelovska 50 gadu jubileja. • 28. un 29. maijā Valmieras rajona Dziesmu un deju svētki.

Rajona P/O skatē I vieta. • 2. jūlijā Tukumā (orķestrim 30 gadu jubilejas “Tauru svētki”)spēlēja arī “Signāls”. • 10. jūlijā Cēsu rajona Dziesmu un deju svētki. Uzaicina un piedalās arī “Signāls”.

I Vissavienības pašdarbības mākslas festivāls, kas bija veltīts Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadadienai.

Dziesmu svētku skatē izcīnām III vietu. Svētkos piedalāmies rajona dāvātās sarkanās vestēs un cepurēs. 21. oktobrī Valmieras Drāmas teātrī sveicam Pēteri Lūci 70 mūža un 50 darba gadu jubilejā. 21. decembrī sveicam 70 gadu un 50 darba gadu jubilejā Rīgā konservatorijā profesoru Eduardu Medni.

Gada bilance - 406 spēles.

1977. gada sastavs: Neza V., Skujiņš J., Lācītis O., Lūsiņš E., Skuja G., Atslēga A., Tīmanis A., Krūskops L., Sprancmanis A., Aumalis A., Helmanis J(j)., Jansons N., Konters J., Grants I., Ķikuts U., Bogdānovs B., Zaķis A.,  Pekainis J., Ansons J., Eidemanis G., Berklāvs J., Greidāns J., Pavlovičs B., Grūbe A., Neza A,. Pētersons Edg., Urbāns A., Krūmiņš A., Timošenko V., Hemmelis Ē.., Geduševs G., Preiss A., Rakickis G., Amoliņš A., Pavlovičs Ē., Firsovs G., Helmanis J(s)., Ziediņš A., Lācis A., Bērziņš E., Andersons A., Pavlovičs J., Ziediņš R., Sudzilovskis M, Ašāks A., Smiltēns R., Āboliņš V., Pētersons Edv., Devīts M., Buliņš I., Bērziņš G.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1978. gads

Šajā gadā uz orķestri atnāk R.Rudzītis, Dz.Ozols, L.Gailums, I.Burķītis, U.Radziņš, A.Buņķis, I.Graudiņš, J.Olmanis. Šad tad parādās un aiziet A.Amoliņš un J.Dubra, I.Buliņš. Armijā iesauc I.Graudiņu. J.Olmanis nospēlē atbildīgos momentos. Orķestrī darbojas 45 dalībnieki, Gada svarīgākie pasākumi: • 25. februārī k/n pasākums “Sarkanā Valmiera”. • 17. jūlijā “Tauru svētkos” jāspēlē k/c jo lietus.

Svētku gājieni, svinīgas sēdes, jauniešu izvadīšana Padomju Armijā. • 28. maijā dzejas dienās “Kalāčos” arī piedalāmies un muzicējam. • Filmas “Aiz stikla durvīm” uzņemšana 21. jūnijā. • Draudzības svētkos Mazsalacā 1. jūlijā. • Sēru mītiņā Ķelderlejā 23. septembrī. • Valmieras Drāmas teātra aktiera Edgara Sukura jubilejā. • Ļeņina kolhoza (Kocēni) 30-gade.

Mirušo piemiņas dienās, svecīšu vakaros un arī bērēs. • 25. februārī Valmieras rajona mākslinieciskās pašdarbības svētkos orķestri apbalvo ar rajona izpildkomitejas goda rakstu. • 6. maijā rajona P/O skate un te esam “otrie” - jā nu tā ir, uzvar Rūjienas k/n pūtēji J.Akuļa vadībā. • 17. jūnijā organizējam “Tauru svētkus” Valmierā, kuros piedalās 3 P/O.

Cēsu k/n un Rīgas SPO, protams arī mēs. Pirms koncerta spēlējam pilsētā, lietus un uz k/n. • Jūlijā Mazsalacā Lībiešu kalnā “Draudzības svētki”.

Gadā savelkot galus tad 373 spēles.

Pēdējā gaitā izvadām Vili Nezu.

1978. gada sastavs: Neza V., Skujiņš J., Lācītis O., Lūsiņš E., Skuja G., Atslēga A., Tīmanis A., Krūskops L., Sprancmanis A., Aumalis A., Helmanis J(j)., Jansons N., Radziņš U., Grants I., Ķikuts U., Bogdānovs B., Zaķis A., Pekainis J., Dubra V., Ozols Dz., Berklāvs J., Greidāns J., Pavlovičs B., Grūbe A., Neza A., Pētersons Edg., Urbāns A., Krūmiņš A., Timošenko V., Hemmelis Ē, Geduševs G., Gailums L., Rakickis G., Atslēga Ā., Pavlovičs Ē., Firsovs G., Helmanis J(s)., Ziediņš A., Lācis A., Bērziņš E., Andersons A., Pavlovičs J., Ziediņš R., Sudzilovskis M, Ašāks A., Rudzītis R., Āboliņš V., Graudiņš I., BunkisA., Burķītis I., Bērziņ3š G., Olmanis J.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1979. gads

Pūtēju orķestru salidojums Ludzā.

OVrķestrī iestājas E.Spruls, J.Cukurs, V.Petrovs, A.Grāvelis, G.Saukums, O.Ceredņičenko, J.Rozovs, G.Evelons, A.Birznieks.

Uz Cēsu Mūzkas vidusskolu aiziet G.Bērzinš, Dz.Ozols. No orķestra aiziet I. Burķītis, A.Birznieks, A.Grāvelis, A.Saukums, A.Buņķis, E.Hemmelis (aiziet 3 reizes). J.Atslēgu izslēdzam, jo kad “Signālam” skate, viņš spēlē bērēs.

Spēlējam: • 30. martā Valmieras Drāmas teātrim 60 gadu jubilejā. • 25. maijā notiek zonas skate, kurā startē Valkas, Cēsu, Limbažu, Cēsu rajona P/O. Izcīnījām I vietu. • 17. jūnijā zonālie Dziesmu un deju svētki Valkā.

Izpildām V.Fuks “Slāvu polka”, E.Līvess “Zvejnieku deja”. Virsdiriģents J. Grasis. • 7. un 8. jūlijā Ludzā notiek 5 P/O salidojums, izcīnām II vietu.

Programma un diriģentu sastāvs uz atsevišķas lapas Uz Ludzu nelaiž A.Krūmiņu, kurš spēlē zuzafonu. Pēc tam ar SCO vadību runājot, jautā: Ja Agris tur būtu, vai pirmā vieta būtu? Es atbildu: “Nezinu”.

Atmiņas uzspodrināšanai P/O salidojumi: Alūksne, Madona, Talsi, Limbaži un tagad Ludza. • 1. decembrī Rīgā SPO 10 gadu jubileja. Sveicam.

Gadā notikušas 379 spēles Pēdējā gaitā izvadām M.Sudzilovski.

1979. gada sastavs: Vasiļjevs A., Pekainis J Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Firsovs G., Lācītis 0., Ozols Dz., Helmanis J(s), Lūsiņš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Skuja G., Greidāns J., Lācis A., Atslēga J., Pavlovičs B., Bērziņš E., Tīmanis A., Grūbe A., Andersons A., Krūskops L., Neza A., Pavlovičs J., Sprancmanis A., Pētersons E., Ziediņš R., Aumalis A., Urbāns A., Evelons G., Helmanis J(j), Krūmiņš A., Ašāks A., Jansons N., Timošenko V., Rudzītis R., Radziņš U., Petrovs V., Āboliņš V., Grants I., Geduševs G., Birznieks A., Ķikuts U., Gailums L., Bunkis A., Bogdānovs B., Rakickis G., Cukurs J., Zaķis A., Atslēga Ā., Bērziņš G., Devīts M., Saukums G., Rozovs J., Burkītis I., Grāveris A.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1980. gads

Atkal Dziesmu svētku gads un “Signāla” jubilejas gads.

Sastāvu papildina: Graudiņš I., Ivanovs J., Lukins G., Olmanis J., Tīrums U., Sārelainens V., (atnāk no “SPO”), Vasiļjevs A., Aizgals I., Stors A., Vīksna G., Konde A., Ozoliņš V. Atnāk vēlreiz Buņķis A. No sastāva atskaitām Krūskopu L. (uz skati atnāk “kunga dūšā”), kas pēc Dziesmu svētkiem atnāk uz mēģinājumu ar saukli: “Kas būs - tikai bez emocijām”.

Orķestri atstāj Bogdānovs Br., Rozovs J., Evelons G. Armijā iesauc Jansonu U., Tīmani A., Andersonu A., Āboliņu V.

Uz LLA (lauksaimniecības akadēmija) Urbāns A. Uz Rīgu, spēlē arī “SPO” Grants I.

Daudzi ir kaislīgi “bļitkotāji” un izsludinām sacensības - uzvar Artūrs Lācis.

Pirmo reizi mūs uzņem televīzijas raidījumā, ko izdara divos piegājienos: vispirms skaņu, bet otreiz bildi.

Rajona kultūras nodaļa grib, lai mēs rakstām pieteikumu par Tautas kolektīva piešķiršanu. Mēs to nedarām, jo labāk netitulētiem priekšgalā nekā “tautiņniekiem” astē. • 1. maijā Darbaļaužu svētki. • 8. maijā Lielā Tēvijas Kara dalībnieki dodas pa bijušām cīņas vietām (organizē klubs “Sarkanā Valmiera”). • 9. maijā Rīgā svētkos kopā ar vairākiem republikas P/O. • 24. maijā P/O zonas skate, ī vieta kopā ar Smiltenes pūtējiem. • 15. jūnijā kultūras un mākslas svētki Valmierā. • 8. jūlijā Republikas Dziesmu un deju svētki. P/O finālsacensībās izcīnām II vietu. “Signāla” 15 gadu jubilejas koncerts, kurn uzsāk programmas pieteicējs ar Dzidras Spalviņas dzejas rindām: Lai taures skan.

Lai kopā sauc ļaudis, Plecu pie pleca Lai māca kopsolī iet.

Skaniet taures Spēlējiet priekam

Kājas lai griežas, lai cilājas dejā.

Meži lai klausās, lai Gauja dzied līdzi.

Spēlējiet, skaniet, Izkliedziet bēdu, Visu dzīvi līdz galam Nāciet man līdzi.

Programma un sastāvs uz atsevišķas lapas.

Orķestrī spēlē 48 dalībnieki.

Uz Dziesmu svētkiem šūtos zaļas krāsas uzvalkos, ko finansē VGK. Pavisam orķestrī gadā bijuši 56 dalībnieki un nospēlētas 425 spēles.

Izgatavo klišeju priekš programmām un ielūgumiem. Tā ir izgatavota daļēji nelegāli, jo visu jau vajadzēja saskaņot ar “glavlitu” (cenzūra). Tagad tā nodota muzejā.

1981. gads

Gada bilance 400 spēles.

Svarīgākie notikumi: • 14. februārī Rīgā konservatorijā notiek iepriekšējā gada Dziesmu svētku un deju svētku P/O sacensību uzvarētāju koncerts, kurā piedalās: o SPO - diriģents H.Eglītis; o Cēsu k/n P/O - diriģents J.Grasis; o Siguldas “Satezele” - diriģents J.Raslavs; o VGK “Signāls” - diriģents J.Spalviņš; o Rēzeknes k/n P/O - diriģents S.Sergejevs; o Smiltenes 8 CBR P/O - diriģents A.Vīksniņš.

Koncertā atskaņojam: D.Salimans, S.Vladimirovs popūrijs par krievu tautas tēmām; A.Rozenbergs “Valmieras romance”; G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”. • 11. aprīlī sveicam Smiltenes 8 CBR P/O 20 gadu jubilejā. • 9. maijā Rīgā uzvaras svētkos P/O gājiens un koncerti. Pēc gājiena spēlējam Komunāru laukumā (pie Raiņa pieminekļa). • Jauniesaucamo izvadīšana armijā. • 30. maijā rajona Dziesmu un deju svētki.

Augusta sākumā Vaidavas ezera krastā atpūtas vakars atturībniekiem (ne lāses alkohola). Tā tiešām bija, izņemot “Signālu”.

Orķestrī iesaistās: G.Vīksna, V.Rozovs.

Veiksmīgākais bļitkotājs R.Ziediņš.

Orķestrī darbojas 53 dalībnieki. • 30. janvārī televīzijas pārraidē “Mūsu dziesma Dzimtenei” spēlējam arī mēs “Signāls”.

1981. gada sastavs: Vasiļjevs A., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Firsovs G., Lācītis 0., Ozols Dz., Helmanis J(s), Lūsinš E., Berklāvs J., Ziediņš A., Skuja G., Greidāns J., Lacis A., Lukins G., Pavlovičs B., Bērziņš E., Ansons J., Grūbe A., Tīrums U., Krūskops L., Ivanovs J., Pavlovičs J., , Sprancmanis A., Pētersons E., Ziediņš R., Aumalis A., Urbāns A., Bērziņš G., Helmanis J(j)., Krūmiņš A., Ašāks A., Konde A., Timošenko V., Rudzītis R., Radziņš U., Sarelainens V., Bunkis A., Grants I., Ķikuts U., Graudiņš J., Zaķis A., Čeredničenko 0., Aizgals I., Geduševs G., Gailums L., Rakickis G., Atslēga Ā., Olmanis J., Ozoliņš V., Cukurs J.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1982. gads

Uz orķestri atnāk mūzikas skolas audzēknes Grūbe I., Pavloviča A., Bērziņa G.,

pirmās meitenes orķestri. Arī Bērziņš Dz., Žagariņš J., Leiboms V., Kopmanis J., Plūme A., Rutks A.

No “zaldātiem” atgriežas Tīmanis A., Āboliņš V., bet Ozoliņš V., Geduševs G., Helmanis J., Bunkis A. tur aiziet.

No orķestra izstājas vecmeistars Berkiāvs J., Skuja G., Konde A., Ašāks A.

Pavisam šajā gadā orķestrī darbojušies 55 dalībnieki. Nospēlētas 390 spēles. • 3. aprīlī P/O apbalvo ar Republikas pārtikas rūpniecības arodbiedrības goda rakstu. • 30. maijā rajona Dziesmu un deju svētki.

Protams svinīgās sēdes, sēru mūzika, dejas, utt. 1982. gada sastāvs: Vasiļjevs A., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Firsovs G., Lācītis O., Ozols Dz., Helmanis J(s), Lūsinš E., Berkiāvs J., Ziediņš A., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Lukins G., Pavlovičs B., Bērziņš E., Bērziņš Dz., Grūbe A., Tīrums U., Krūskops L., Ivanovs J., Pavlovičs J., Sprancmanis A., Pētersons E., Ziediņš R., Plūme A., Urbāns A., Bērziņš G., Helmanis J(j), Krūmiņš A., Ašāks A., Konde A., Timošenko V., Rudzītis R., Radziņš U., Sarelainens V., Bunķis A., Stors A., Leiboms V., Cukurs J., Ķikuts U., Gailums L., Vīksna G., Graudiņš J., Zaķis A., Čeredņičenko 0., Žagariņš J., Rakickis G., Atslēga Ā., Olmanis J., Ozoliņš V., Pavloviča A.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1983. gads

VI P/O salidojums Ogrē. Gadā nospēlētas 442 spēles.

Orķestrī iesaistās: Dreimanis R., Lauva U., Devīts J., Šiliņš M., Balodis R., Roziņš M., Mežulis M., Jansons U., Teteris O., Trumpis A., Andersons A., (saukts “turks”, jo gribēja aizbēgt uz Turciju, taču Krimā ātri pludmalē noķēra, jo bija balts, bet pārējie jau iedeguši) Āboliņš V.

No orķestra aiziet Sarelainens V. un Zaķis A. Mācīties aiziet Tīrums U., Vīksna G.

Maijā rajona mākslas svētki, kas noris Valmierā un Rūjienā. Uz rajona robežas sagaidām orķestri no Tartu. Arī “Signāls” spēlēja Igaunijā.

Galvenais notikums republikas P/O salidojums Ogrē 4. un 5. jūnijā.

Izcīnām III vietu skatē. Skate notiek Lielvārdes k/n.

Virsdiriģenti: G.Ordelovskis, H.Eglītis, U.Vinokurovs, J.Gercāns, R.Ādamsons, V.Kokamegi, V.Vikmanis.

Vasarā Sieksātē notiek republikas gaļas un piena rūpniecības I spartakiāde. Pēc sacensībām koncertu sniedz uzņēmumu pašdarbības kolektīvi. Koncertā spēlē “Signāls” un saņemam ļoti, ļoti lielas ovācijas un aplausu aplausus. Spēlējot pēdējo skaņdarbu tiek izveidots ap mums aplis, kas lielā sajūsmā mūs sveic. Diriģents J.Spalviņš sacīja : “Tādas ovācijas un aplausus savā mūžā neesmu pieredzējis”. Jā!

Tā bija. 1983. gada sastavs: Vasiļjevs A., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Firsovs G., Lācītis O., Ozols Dz., Helmanis J(s)., Lūsinš E.,  Arnolds I., Ziediņš A., Hmanis A., Greidāns J., Lacis A., Lukins G., Rutks A., Bērziņš E., Bērziņš Dz. Grūbe A., Tīrums U., Krūskops L., Ivanovs J., Pētersons E., Sprancmanis A., Pētersons E., Plūme A., Pavloviča A., Lauva U., Krūmiņš A., Aizgals I., Timošenko V., Radziņš U., Sarelainens V., Stors A., Vīksna G., Ķikuts U., Gailums L., Graudiņš I., Rakickis G., Kopmanis J., Cukurs J., Bērziņa G., Bērziņš G., Āboliņš V. Ziediņš R.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1984. gads

Atkal “Tauru svētki”. Uz orķestri atnāk Roziņš M., Pūriņš I., Bušmanis M.

No orķestra aiziet Grasis G., Sniedze A., Trumpis A., Aizgals I., vecmeistars Aumalis A. Veselība neļauj spēlēt Pavlovičam B.

Padomju armijā iesauc Storu A., Žagariņu J., Ozolu Dz. Uz kuģiem aiziet Helmanis J. - juniors.

Skan kāzu maršs I.Granta kāzās.

Nospēlētas 491 spēles. • 2. jūnijā “Dikļi 120” - pirmo dziesmu svētku atceres koncerts. • 9. jūnijā atkal Valmierā “Tauru svētki”. Piedalās: o Profesionālais P/O “Rīga”; o SPO; o Republikas brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības centrālās padomes P/O;

o Rīgas rajona brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības P/O “Satezele”; o P/O “Signāls”.

Spēlēts svinīgās sēdēs, gājienos, dejās, kapu svētkos utt. 1984. gada sastāvs: Lauva U., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Grasis G., Lācītis 0., Ozols Dz., Helmanis J(s)., Lūsinš E., Rozinš G., Ziediņš A., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Lukins G., Aumalis A., Bērziņš E., Bērziņš Dz., Grūbe A., Rutks A., Krūskops L., Ivanovs J., Pavlovičs J., Kopmanis J., Pētersons Ed., Ziediņš R., Plūme A., Pūriņš I., Bērziņš G., Helmanis J(j)., rūmiņš A., Grūbe I., Balodis R., Timošenko V., Bērziņa G., Radziņš U., Geduševs G., Teteris O., Devīts J., Gailuma Sv., Cukurs J., Ķikuts U., Gailums L., Mežulis M., Dreimanis R., Rakickis G., Pavloviča A., Selecka. D., Atslēga Ā., Sniedze A., Šiliņš M., Olmanis J., Aizgals I., Žagariņš J., Trumpis A., Arnolds I., Andersons A., Bušmanis M., Jansons U.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1985. gads

20 gadu jubilejas gads.

Dziesmu svētki.

II vieta “pūtēju karā”.

Pilsētā zibenstumīrs basketbolā, startē arī “Signāla” komanda. Laikam neuzvarējām. Spēlējām: J. Ivanovs, G.Geduševs, Ē.Pavlovičs, G.Rakickis, U.Radziņš, U.Dreimanis, M.Šiliņš, J.Cukurs. • 7. maijā Valmierā atklāj memoriālu (kritušajiem Padomju armijas karavīriem). Valmierieši redz “Signālu” zaļos tērpos (tikko uzšūti). • 25. maijā k/n notiek VGK P/O “Signāls” 20 gadu jubilejas koncerts.

Diriģenta gaitas uzsāk G.Geduševs. Nedēļu pirms jubilejas koncerta notiek Dziesmu un deju svētku zonas skate Cēsīs. Uzvaram pārliecinoši.

Jubilejas koncertā paši dziedam un spēlējam: Signāls Gaujas krastā Vīriem atmirdz matos Seno dziesmu sāk Ievu baltais zieds Pāri upei atskan Tēviem blakus dēli “Valmierieši nāk”. Seno dziesmu dzied.

Šie vārdi (Dz.Spalviņas sacerēti), tiek dziedāti marša “Valmierieši nāk” trio daļā. Koncerta dalībnieki un programma uz atsevišķas lapas.

Uz skatuves bija 52. • 15. jūnijā Rūjienā rajona Dziesmu un deju svētki. Rūjienā ceļa remonts beidzies, bet autobuss nogrimst ceļa nomalē. Bet “Signāla” vīriem ir arī spēks, izstumjam uz ceļa lielo LAZ autobusu. • Dziesmu svētki Rīgā - skate Ziemeļblāzmas klubā, grūti, bet otrā vieta.

Orķestra jaunietes uz programmiņām vāc P/O virsdiriģentu autogrāfus, pēc tam arī no pārējiem mūsu kolektīva dalībniekiem. Parakstās Roziņš Mārtiņš šādi “Maric++”. Ko tas nozīmē? Atbilde: “Mārtiņš no divdesmitā gadsimta”. Dziesmu svētki atmiņā paliek ar to, ka koncerta apmēram vidusdaļā, piedalās Padomju armijas dziesmu un deju ansamblis. Tik “šķidrus” aplausus sen nebiju dzirdējis.

Toties “Gaismas pils” uz urrā. • 24. augustā Valmierā LPSR gaļas un piena rūpniecības ministrijas II spartakiāde. Gājiens, Svinīgā atklāšana, koncerts, noslēgums. Pēc noslēguma pie manis pienāk viens no I spartakiādes organizātoriem un saka: “Sieksātē Jūs tik vareni spēlējāt, ka gandrīz izjaucāt pasākumu.

Fantastiski”. Laba Atmiņa.

Gada izskaņā VGK klubā svinīgs brīdis: izvada pensijā kolektīva darbiniekus.

Aiziet pensijā kombināta direktors (“Signāla” atbalstītājs) N.Kaligins.

Gadā nospēlētas 462 spēles. Ja sīkāk tad: Svinīgie pasākumi 36; Dziesmu svētki 2; Skates 2; Koncerti 4;

Dejas 13; Kapu svētki un svecīšu vakari 21; Bēres 384 Gadā kolektīvā darbojās 61 dalībnieks.

Jubilejas gada rudenī VGK “uzsauc” “Signālam” ekskursiju uz Vidusāziju Samarkanda, Buhāra. Kolosāla ekskursija.

Kolektīvā iesaistās G.Roziņš, Dz.Meļķis, G.Vanags, J.Plūme.

No kolektīva aiziet U.Āboliņš, D.Selecka, J.Arnolds, A.Ziediņš, R.Balodis, A.Bunķis. Iesauc “karavīros” Dz.Bērziņu. No dienesta atgriežas G.Bērziņš, R.Rudzītis. 1985. gada sastavs: Lauva U., Pekainis J., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Juhna J., Lācītis 0., Bunkis A., Helmanis J(s)., Lūsinš E., Rozinš G., Ziediņš A., Tīmanis A., Greidāns J., Lacis A., Lukins G., Rudzītis R., Melkis Dz., Bērziņš Dz., Grūbe A., Rutks A., Krūskops L., Ivanovs J., Pavlovičs J., Kopmanis J., Pētersons Ed., Ziediņš R., lūme A., Pūriņš L, Bērziņš G., Helmanis J(j)., Rozinš M., Grūbe I., Balodis R., Timošenko V., Bērziņa G., Radziņš U., Geduševs G., Teteris O., Devīts J., Gailuma Sv., Cukurs J., Ķikuts U., Gailums L., Mežulis M., Dreimanis R., Rakickis G., Pavloviča A., Selecka. D., Atslēga Ā., Graudiņš I., Šiliņš M., Plūme J., Aizgals I., Firsovs G., Vanags G., Lācis A., Grants I., Bušmanis M., Jansons U.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1986. gads

Atgriežas no armijas Vasiļjevs A., Žagariņš J., Ozols Dz.

Iesaistās no jauna Puroms V., Žugs M., Dārznieks N., Viļumsons A. No orķestra aiziet I.Grants, E.Lūsiņš, nedaudz spēlē J.Juhna, L.Zavackis.

Kopā spēlēts 422 t.sk. 8 koncertos. • 11. janvārī Rīgā Dzelzceļnieku kultūras namā spēlējam 1985. gada Dziesmu un deju svētku laureātu P/O koncertā. “Signāls” 26. janvārī piedalās basketbola spēlē pret “saimnieku” komandu.

Startējam šādā virknējumā: G.Geduševs, R.Dreimanis, G.Rakickis, J.Ivanovs, Ē.Pavlovičs un J.Cukurs un uzvaram 41:38. Uz revanšu mūs izsauc 11. februārī un atkal uzvaram 55:35. • 1. maijā atkal svētku gājiens. • 8. maijā balle k/n, “Tiem kam 50”. • Futbola zibenstumīrs. • Uzvaras svētkos Memoriālā. • 18. maija koncerts Jelgavā “Tauru skaņās kad virmojas gaiss...” Piedalās: o TPO “Jelgava” diriģents Jānis Zīrups; o TPO “Fēnikss” diriģents Pēteris Rudzītis; o LLA studentu P/O diriģents Jānis Timma; o VGK P/O “Signāls” diriģents Jānis Spalviņš; o Jelgavas 4. vidussk. P/O diriģents Agris Celms; o Rīgas 6. vidussk. P/O diriģents Haralds Bārzdiņš.

Baltijas Sarkankarogotā kara apgabala štāba P/O diriģents Viktors Afanasjevs. • Maijā Dziesmu svētki Valmierā. Orķestri apbalvo ar kultūras nodaļas “Goda rakstu”. • 15. jūnijā Valmieras dienas Rīgā. Arī “Signāls” spēlē. • 21. jūlijā atkal “Tauru svētki”. Jāpiebilst, ka visus “Tauru svētkus”, kas ir notikuši Valmierā organizējuši esam mēs “Signāls”. Šoreiz svētkos piedalās: o Valmieras k/n Tautas deju ansamblis “Gauja”, o Valmieras pionieru pils P/O. o Dikļu 8 gadīgās skolas P/O. o Limbažu k/n P/O. o Valmieras “Signāls”.

Neierodas Valkas k/n P/O un profesionālais P/O “Rīga” 25. maijā Valmieras pavasaris. Spēlējam visu dienu: Pie dzelzceļa stacijas, Pie Gaujas, Valterkalniņā. Vakarā “pavasara karnevāla gājiens”.

1986. gada sastavs: Lauva U., Skujiņš J., Lācītis O., Lūsiņš E., Tīmanis A., Lukins G., Krūmiņš A., Zavackis L., Kopmanis J., Plūme A., Helmanis J(j)., Vasiļjevs A., Radziņš U., Devīts J., Ķikuts U., Dreimanis R., Dārznieks N., Šiliņš M., Firsovs G., Žugs M., Vilumsons A., Spruls E., Sprancmanis A., Rozinš G., Greidāns J., Rudzītis R., Grūbe A., Ivanovs J., Pētersons E., Pūriņš I., Rozinš M., Timošenko V., Geduševs G., Gailuma Sv., Gailums L., Rakickis G., Atslēga Ā., Plūme J., Vanags G., Bušmanis M., Pavlovičs Ē., Puroms V., Helmanis J(s), Jansons U., Lācis A., Meļķis Dz., Rutks A., Pavlovičs J., Ziediņš R., Bērziņš G., Grūbe I., Aizgals I., Teteris O., Cukurs J., Mežulis M., Pavloviča A.

Diriģents Jānis Spalviņš.

1987. gads

Uz Ēveles kapiem izvadām J. Spalviņu. • 21. martā k/n skan Tikai G.Ordelovska skaņdarbi P/O. Republikas P/O virsdiriģentam 60 gadu jubileja. P/O “Signāls” diriģents J.Spalviņš šajā svinīgajā pasākumā diriģē pēdējo reizi, un koncerta noslēgumā paziņo par diriģēšanas pārtraukšanu. Stafete nodota Gunāram Geduševam. • 21. februārī agrorūpniecības kompleksa darbinieku arodbiedrības mākslinieciskās pašdarbības I republikāniskā skate. Cēsu zonālajā skatē izcīnām I vietu. • aprīlī finālsacensībās izcīnām II vietu, Diriģents jau Gunārs Geduševs.

Skatē piedalāmies ar sekojošo repertuāru: o G.Ordelovskis “Lielā Tēvijas kara dziesmu popūrijs”, o E.Stolcs uvertīra “Mana karaliene”. • 11. maijā aizsaules ceļos aiziet ilggadējais “Signāla” diriģents Jānis Spalviņš.

Savu diriģentu izvadām no vājdzirdīgo bērnu internātskolas, kurā viņš bija skolotājs, uz Ēveles kapiem, kur jau dus viņa vecāki.

Pavadītāju vidū ir arī Republikas P/O virsdiriģents G.Ordelovskis, H.Eglītis, bijušie valmierieši J.Palkavnieks, J.Zimis un rajona un kaimiņu rajonu P/O diriģenti.

Atvadu vārdi J.Spalviņām: Spēlē spēlmani, spēlē ilgi Tā lai zeme Tev lūlo līdz.

Lai no biezokņiem iznāk vilki Un kā suņi Tev priekšā trīc.

Spēlē spēlmani visu mūžu, Visu mūžu un vēl aiz tā...

Viss tavs mūžs bija saistīts ar mūziku: ansambļiem, koriem, pūtēju orķestriem.

Tavas P/O diriģenta gaitas sākās VI1VKV, tad 1/a “Kaugurieši”. No 1970. gada Tu diriģēji “Signālu” un iznesi Valmieras pūtēju vārdu republikas mērogā.

Tu vienmēr biji kopā ar mums gan muzikantu priekos, gan bēdās.

Tavs talants izpaudās organizējot mūsu pasākumus.

Piedod mums, ja mēs nevarējām realizēt visas tavas ieceres. Mēs turpināsim tavu darbu. Vēja vēsmas lai atnes No Valmieras uz Ēveles kapu kalnu tauru skaņas, kad “Signāls” spēlē Valmierai, tavai piemiņai. Lai pāri tavai mūža mājai izskan mūsu muzikantu pēdējais sveiciens un pavada Tevi ceļā uz Nekurieni. Ar Dievu, dziesmu draugs. Mūzika. Vieglas smiltis, saldu dusu Tēvu zemes smiltājā. • 31. maijā Vidzemes zonas skolēnu Dziesmu un deju svētki Valmierā. • 6. jūnijā Kauguru ciema Mazie dziesmu svētki. • 13. jūnijā Valmiera atkal aicina P/O uz “Tauru svētkiem”. Kā vienmēr “Maršu parāde” un koncerts kultūras atpūtas parkā. Piedalās: o Valkas k/n P/O - diriģents G.Freibergs;

124o Limbažu k/n P/0 - diriģents J.Ansons; o Smiltenes 8 CBR P/0 (jau Tautas kolektīvs) - diriģents A.Vīksniņš; o Cēsu k/n Tautas kolektīvs P/O “Cēsis” - diriģents J.Grasis; o Kultūras pils “Ziemeļblāzma” tautas kolektīvs “Fanfara” - diriģents M.Grūtups; o Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Centrālas padomesTautas kolektīvs P/O “Fēnikss” - diriģents P.Rudzītis; o VGK P/O “Signāls” - diriģents G.Geduševs.

Koncertu kuplina TDA “Gauja” - vadītāja Vaira Kraukle. • 4. jūlijā Dikļos skolotāju koru koncerts “Kad cilvēks dzied”. Arī šeit ir “Signāls”. • 5. jūlijā Staicelē “Pūtēju orķestru svētki”. Piedalās Limbažu rajona P/O un “Signāls”. Virsdiriģents J.Ansons.

Interesants notikums bija Tartu rajona dienas Valmierā. Muzicējam kopā ar Tartu rajona Vegveres ciema P/O. Decembrī notika abu P/O koncerts Igaunijā Tartu. Diemžēl vēlāk šī sadarbība pārtrūka. • 22. novembrī Carnikavā “Draudzības koncerts”. Dalībnieki: o Alojas k/n P/O - diriģents A.Būmanis; o Z/k “Carnikava” - vadītājs J.Ronis; o Alojas k/n meiteņu vokālais ansamblis - vadītāja M.Taļģere; o VGK P/O “Signāls”.

Gada laikā orķestri papildina: I.Afanasjevs, M.Vēliņš, J.Jansons, G.Pētersons, J.Derums, R.Grasis, K.Birzgalis, J.Posjamovs.

Intars Afanasjevs ir J.Fokrota (pirmskara aizsargu P/O diriģents) mazdēls.

No 1 aprīļa diriģents G.Geduševs.

No orķestra atskaita M.Mežuli, J.Posjamovu. Darbību pārtrauc G.Bērziņš, G.Vanags, Dz.Meļķis, J.Plūme, J.Pavlovičs. 27. un 28. jūlijā Valkā notiek LPSR un IPSR “Draudzības fanfaras” un spēlējam kopā ar igauņu pūtējiem. Piedalās 3 Tartu P/O orķestri, Vilandes, Viru, Sangastes, Valgas, 2 Ogres, Rīgas “Fanfara”, Rēzeknes, Smiltenes, Valkas, Limbažu P/O un “Signāls”. Kopā 15 P/O.

Viens no skaņdarbiem : “Vecie draugi”, V.Kokamegi to pieteica “Alte kamerade”.

Kopā gadā nospēlētas 459 spēles. Gadā spēlējuši 58 dalībnieki. “Signāla” aktīvo darbošanos atzīmē “saimnieki” - VGK un sagādā orķestrim ekskursiju uz Moldāviju, Odesu.

1987. gada sastavs: Lauva U., Skujiņš J., Lācītis O., Ozols Dz., Tīmanis A., Lukins G., Krūmiņš A., Šmits E., Kopmanis J., Plūme A., Helmanis J(j)., Vasiļjevs A., Radziņš U., Devīts J., Ķikuts U., Dreimanis R., Dārznieks N., Šiliņš M., Firsovs G., Žugs M., Viļumsons A., Spruls E., Sprancmanis A., Rozinš G., Greidāns J., Rudzītis R., Grūbe A., Ivanovs J., Pētersons E., Pūriņš I., Žagariņš J., Timošenko V., Geduševs G., Gailuma Sv., Gailums L., Rakickis G., Atslēga Ā., Birzgalis K., Bērziņš Dz., Bušmanis M.

Diriģents Jānis Spalviņš, Gunārs Geduševs

1988. gads

VI P/O salidojums Daugavpilī. Zonā II vieta aiz Smiltenes P/O. Esam ietērpti jaunos zilos formas uzvalkos (atkal finansē VGK). Sastāvā 57 muzikanti. Braucam uz salidojumu ar 2 autobusiem.

Fināla skatē atskaņojam Z.Sibēliusa “Somiju”. Liels izaicinājums. Svētku virsdiriģents G.Ordelovskis, H.Eglītis, V.Kokamegi, R.Igolnieks, J.Puriņš, J.R\/a slavs, P.Rudzītis, J.Zīrups. V Sājā gadā uz orķestri atnāk A.Auziņš, G.Sneiders, J.Osis. Beidz darbību orķestrī A,Plūme, I.Puriņš, A.Atslēga, I.Aizgals, A.Rutks.

Uz Cēsu MS dodasR.Grasis, A.Viļumsons, N.Dārznieks.

Uz RPI dodas U.Jansons. Atgriežas pēc vairākiem gadiem A.Andersons.

Gadā nospēlētas 380 spēles. Gadā orķestrī darbojas 61 dalībnieks. 1988. gada sastavs: Lauva U., Andersons A., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Olmanis J., Lācītis O., Sprancmanis A., Helmanis J(s)., Ozols Dz., Afanasjevs I., Jansons U., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Lukins G., Rudzītis R., Graudiņ9š I., Krūmiņš A., Rozinš M.,

Rutks A., Šmits E., Ivanovs J., Pavlovičs J., Kopmanis J., Pētersons E., Ziediņš R., Plūme A., Pūriņš I., Bērziņš G., Galzons E., Žagariņš J., Grūbe I., Vasiļjevs A., Timošenko V., Aizgals I., Radziņš U., Grūbe G., Teteris O., Devīts J., Jansons J., Cukurs J., Ķikuts U., Gailums L., Vēlinš M., Dreimanis R., Rakickis G., Grasis R., Dārznieks N., Atslēga Ā., Derums J., Šiliņš M., Birzgalis K., Pētersons G., Firsovs G., Bērziņš Dz., Jansons N., Žugs M., Auzinš A, Diriģents Gunārs Geduševs

1989. gads

  • 20. maijā Limbažu rajona P/O svētki. Arī “Signāls” ir Limbažos. • 11. jūnijā Dikļos “Dziesmu svētkiem - 125”, kur bez rajona P/O piedalās P/O “Rīga” un P/O “Sīriuss”. • 17. un 18. jūnijā Valkā Vidzemes novada Dziesmu svētki, veltīti J.Cimzes 175 gadu jubilejai.

Valmierā notiek I Vispasaules nacionālo “Trīs zvaigžņu” spēles. Orķestris rīcības komitejai nosūta šādu vēstuli: “VGK P/O “Signāls”, iepazinušies ar par “Trīs zvaigžņu” sporta spēļu organizēšanu un apsprieduši šo informāciju kolektīvā, nolēmām nosūtīt rīcības komitejai vēstuli un līdz ar to apliecināt, ka orķestris apņemas (ja rīcības komiteja uzskata to par nepieciešamu) spēlēt šajā pasākumā (sagaidot viesus, spēļu oficiālā atklāšanā, koncertā, zaļumballē, kā arī spēļu noslēgumā). Apņemamies visos šajos pasākumos piedalīties bez atlīdzības (samaksas). Diriģents G.Geduševs, prezidents Ē.Pavlovičs.” Protams spēlējam.

No orķestra atskaita J.Skujiņu, U.Kikutu, G.Firsovu, E.Pētersonu, S.Gailumu, G.Lukinu, E.Smitu, R.Dreimani.

Vai to vajadzēja diriģentam darīt? Nevaru komentēt.

Armijā iesauc O.Teteri. No mācībām Rīgā atgriežas A.Pavloviča.

Orķestrī iesaistās E.Galzons (J.Spalviņa dēls) un G.Celmiņš.

Orķestra diriģents G.Geduševs apprec orķestra dalībnieci I.Grūbi.

Gadā nospēlētas 411 spēles. 1989. gada sastāvs: Lauva U., Andersons A., Pavlovičs Ē., Skujiņš J., Spruls E., Olmanis J., Lācītis 0., Bušmanis M., Helmanis J., Ozols Dz., Afanasjevs I., Jansons U., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Lukins G., Rudzītis R., Celmiņš S., Krūmiņš A., Rozinš M., Osis J., Šmits E., Ivanovs J., Auzinš A., Kopmanis J., Pētersons E., Ziediņš R., Geduševs G., Jansons J., Bērziņš G., Galzons E., Geduševa I., Derums J., Vasiļjevs A., Timošenko V., Pētersons G., Radziņš U., Vēlinš M., Teteris O., Devīts J., Pavloviča A., Cukurs J., Ķikuts U., Gailums L., Dreimanis R., Rakickis G., Grūbe A., Šneiders G., Šiliņš M., Birzgalis K., Firsovs G., Bērziņš Dz.

Diriģents Gunārs Geduševs

1990. gads

Orķestra 25 gadu jubileja.

Zonas skatē pārliecinoši I vieta.

Jāatzīmē, ka pagājušā gadā dibinātais pionieru pils P/O A.Cepīša vadībā atradis saimniekus: PMK-4 un skatē izcīna II vietu. • 2. jūnijā Matīšos rajona Dziesmu un deju svētki. • 12. maijā kultūras namā “Signāla” 25 gadu jubilejas koncerts. 49 dalībnieki. Koncerta repertuārs: o O.Daiņa “Tūristu gājiens Gaujas krastos”; o H.Persens “Svinīgās trompetes”; o Dz.Geršvins “Šūpļa dziesma”; o J.Palkavnieks “Valmieras zēni”; o L.van Bēthovens “Deja” - tūbas solo A.Auziņš; o Brokenšīrs “Slava trompetēm”; o I.Marčello “Allegro” - trombona solo J.Derums; o R.Pauls mūzika lugai “Džons Neilands”; o V.A.Mocarts “Sonetīne” - trompetes solo S.Celmiņš; o F.Manaša “Kalnos” - solisti G.Geduševs un J.Derums - diriģē J.Cukurs; o B.Vlasova “Melodija” - atskaņo M.Vējiņš (mežrags); o “Lai visa pasaule dzied” - M.Brieža instrumentētais popūrijs; o S.Rahmāņinovs “Itāļu polka” - alta saksafona solo G.Pētersons; o H.Eglītis “Puiši meitas aicina” - orķestris spēlē un dzied; o Latviešu tautas dziesmas U.Lauvas apdarē “Trīs jaunas māsas”, “Kumeliņi, kumeliņi” - izpilda ansamblis; o Z.Pitmana popūrijs “Luīze”; o J.Pfeila “Pie Dzintara jūras” o B.Grīna “Sentimentālais ceļojums”; o “Nevis slinkojot un pūstot” - spēlē “Signāls”, dzied visi skatītāji; o G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”.

Šajā koncertā saņemam apsveikumu no vecmeistara J.Berklāva (vecuma nespēka dēļ altists nevar ierasties).

Pēc koncerta otrajā dienā saņemam vēstuli no J.Palkavnieka, kas arī gadu nastas dēļ nevar ierasties (personīgai automašīnai nav benzīna). • 26. maijā lidlaukā gada tirgus (atjaunot brīvvalsts laika tradīciju). • 5 .-7 . jūlijā Rīgā XX Dziesmu un deju svētki. Piedalāmies fmālskatē.

Dziesmu svētki atmiņā zīmējas ar to, ka bija daudz jāspēlē. Protams visos P/O mēģinājumos un arī Daugavas stadionā kopā ar dejotājiem. No republikas bijām 6 P/O, kuri spēlēja P/O mēģinājumos un deju mēģinājumos. Lai visur paspētu mūs 6 autobusus no vienas vietas uz otru pavadīja policijas konvojs. Tā bija arī koncertos Mežaparkā un Daugavas stadionā. Ja pilsētā bija ātruma ierobežojums, tad tas uz mums neattiecās. Bija kārtība. Nebija laika “alkoholam”.

Tuvojoties III Atmodai orķestra repertuārā parādās skaņdarbi, kas agrāk tika noliegti.

Uz orķestri atnāca I.Pazāns, A.Alliks, R.Saulīte.

Pārtrauc darbību A.Andersons, A.Auziņš, J.Derums, M.Roziņš, A.Alliks.

Kopā nospēlēts 352 spēles.

Finansējam, pasūtam un novietojam kapakmeni Strenču kapos orķestra “krustēvam” un pirmajam pēckara P/O diriģentam Valmierā Oskaram (Jūlijam) Dainam.

Mūžībā aizgājušam republikas P/O virsdiriģentam G.Ordelovskim “Signāla” atvadu vārdi: “Pēdējai akords viss klus...

Nē, tūkstošs balsīs un atbalsīs Tavai dziesmai mūžība būs.” • 9. jūnija Cēsu P/O “Cēsis” 45 gadu jubileja. Sveicam. 1990. gada sastavs: Lauva U., Andersons A., Pavlovičs Ē., Saulīte R., Spruls E., Olmanis J., Lācītis 0., Bušmanis M., Helmanis J., Ozols Dz., Afanasjevs I., Derums J., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Sprancmanis A., Rudzītis R., Celmiņš S., Krūmiņš A., Rozinš M., Osis J., Graudiņš I., Ivanovs J., Auzinš A., Kopmanis J., Pētersons G., Ziediņš R., Alliks A, Jansons J.,Bērziņš G., Galzons E., Geduševa I., Vasiļjevs A., Timošenko V., Radziņš U., Vēliņš M., Devits J., Pavloviča A., Šiliņš A., Gailums L., Helmanis J. (j), Rakickis G., Grūbe A., Šneiders G., Šiliņš M., Birzgalis K., Cukurs J., Bērziņš Dz.

Diriģents Gunārs Geduševs

1991. gads

Uz barikādēm Orķestrī iesaistās G.Pētersons, A.Ķestere, A.Šiliņš, J.Teteris, O.Rolmanis, G.Stepanovs, J.Stankēvičs.

Atgriežas J.Derums, A.Alliks, A.Auziņš. Beidz darbību orķestrī K.Birzgalis,

U.Lauva, J.Kopmanis, G.Sneiders. Gadā spēlētas 298 spēles. • 9. martā VGK klubā koncerts kopā ar SPO, diriģents J.Puriņš. “Spēlē spēlmani visu mūžu un vēl aiz tā...” šādi vārdi iekalti piemiņas akmenī J.Spalviņām, ko P/O “Signāls” kopā ar Vājdzirdīgo skolas kolektīvu atklāja Ēveles kapos. Finansējam kopā ar skolas kolektīvu.

Rūjienā 125 Dziesmu svētku atcere.

Galvenais notikums 1991. gadā, manā uztverē bija janvārī brauciens uz barikādēm. Aizstāvējām MK un AP. Visus vīrus, ko uzrunājām, bez iebildumiem piedalījās ar visām taurēm. Tika arī spēlēts. Viena spilgta epizode. Aizeju aiz k.n kur bija pulcēšanās braucienam uz barikādēm. Viena kolhoza autobusā brīva vieta un kāpju autobusā, pievienojas diriģents G.Geduševs. Pa ceļam uz Rīgu vīri diezgan jautri (bet bez alkohola). Pie Juglas paziņo: “Nošauts šoferis R.Mūmieks”.

Klusums autobusā, bet ceļu turpina visi. Autobusā bija Valmieras rajona civilās aizsardzības štāba priekšnieka vietnieks Birzgalis, kurš teica: “Negriežat muguras, ja būs uzbrukums. Ja skatīsieties šāvējiem acīs, pastāv iespēja palikt dzīvam. Ja pagriež muguru, noteikti nošaus”. Tajā naktī vispār nebija uzbrukumi nevienam Rīgā. Jāatzīmē lielā cilvēku atsaucība. Piedāvāja gan maizītes, gan tēju, kafiju.

Skanēja gan latviešu, gan krievu valoda. • 6. aprīlī sveicam Rūjienā P/O “Tālavas taurētājs” 40 gadu jubilejā.

Kapu kalniņā izvadām veterānus A.Ziediņu un J.Berklāvu. 1991. gada sastavs: Pazāns I., Andersons A., Pavlovičs Ē., Saulīte R., Spruls E., Olmanis J., Lācītis 0., Grūbe A., Helmanis J. (s), Ozols Dz., Afanasjevs I., Derums J., Tīmanis A., Greidāns J., Lācis A., Sprancmanis A., , Rudzītis R., Celmiņš S., Krūmiņš A., Rakickis G., Bērziņš Dz., Rolmanis 0., Ivanovs J., Gailums L., Žugs M., Pētersons G., Ziediņš R., Stepānovs G., Jansons J., Bērziņš G., Galzons E., Geduševa I., Šiliņš M., Vasiļjevs A., Timošenko V. , Cukurs J., Radziņš U., Vēlinš M, Šiliņš A., Devīts J., Pavloviča A.

Diriģents Gunārs Geduševs

1992. gads

Orķestri atstāj G.Geduševs.

Atmiņas uzspodrināšanai Republikas P/O salidojumi: • Alūksne 1960. gads. © Madona 1964. gads. • Talsi 1969. gads. • Limbaži 1975. gads. • Ludza 1979. gads. • Ogre 1983. gads. • Daugavpils 1988. gads. • Un tagad Tukums 1992. gads.

Patīkams ir brauciens februārī uz Somiju, Helsinkiem (tūristu brauciens), ko finansēja VGK. Paldies saimniekiem.

Martā zonas P/O skate. I grupā pārliecinoši izcīnām pirmo vietu (grupu sadalījumi A, I, II, III). Un tad fmālskate. Paliks atmiņā uz visu mūžu, jo žūrijas komisija neievēroja nolikumu: proti uz fmālskati izvirzīti tikai seši I grupas orķestri. Nedrīkstēja atskaņot zonas skatē spēlētos skaņdarbus. Laika bija maz, jo skate bija pēc nepilna mēneša. G.Geduševs ļoti intensīvi strādāja. Skatē spēlē Z/K “Brīvais vilnis” P/O “Enkurs” un spēlē zonas repertuāru. Nu tie būs kopvērtējumā aiz mums, bet apbalvošanā “Enkurs” trešie, bet “Signāls” ceturtie. Un tomēr sarūgtinājums.

Salidojuma virsdiriģenti: J.Raslavs, V.Kokamegi, J.Puriņš, P.Rudzītis, J.Ābols, V.Vinokurovs, D.Grozovs, S.Sergējevs, R.Ašmanis, J.Kaufelds, R.Igolnieks, J.Grasis, J.Smilga un bijušais valmierietis J.Palkavnieks, kas diriģē savu komponēto skaņdarbu “Alutiņš”. Nav vairs G.Ordelovska.

Orķestri atstāj G.Geduševs, kas nodibina bigbendu “Valmieras puikas”. Par orķestra diriģentu kļūst Jūlijs Cukurs.

Decembrī rakstīto vēstuli, pēc tam otru jau nākošā gada februārī rakstīto saņemam no Zviedrijas Solnas P/O. Pēc apraksta tas ir ļoti augstas klases kolektīvs. Atbildi nosūtam tikai 1993. gadā. Vēstules tika sūtītas uz VGK adresi (es tajā laikā darbā nebiju, jo bija lauzta kāja) un par vēstulēm kombināta sekretāre neziņoja.

Aizsūtam atbildi, ka piekrītam sadarbībai, bet....

1993.un 1994. gads

Sākas ļoti smags periods orķestra vēsturē. Valstī krīze un līdz ar to nevienam nevajag orķestra spēlēšanu. Privatizēti uzņēmumi. • 1993. gadā piedalāmies XXI republikas Dziesmu un deju svētkos. • 1994. gadā liels vākums.

Spēlēts 3x3 nometnē Vaidavā.

1995. gads

Orķestra 30 gadu jubileja. Koncerts 13. maijā VGK klubā.

Sastāvs sarūk. Esam 33 dalībnieki.

1996. gads

Atkal P/0 salidojums Daugavpilī.

Zonas skatē izcīnām I vietu. Jau divus gadus strādājam lielā tukšgaitā. VGK sāk “buksēt’. Neatrodas nauda diriģentam, nerunājot par kaut ko citu un 19. martā orķestris pārceļas (aiziet no VGK) uz bijušo “kara komisariātu”. Tur bāzējas 22.

Zemessargu bataljons. Vadība apsolīja apmaksāt diriģentam, bet tikai solījums.

Nav telpu, kur mēģināt, bet cenšamies apgūt salidojuma repertuāru. Samazinās dalībnieku skaits orķestrī. Un tā uz Daugavpili 9. salidojumu aizbraucam 25 dalībnieki.

Salidojuma virsdiriģenti: R.Igolnieks, R.Ašmanis, P.Rudzītis, V.Kokamegi, E.Salmanis, J.Puriņš, H.Bārzdiņš.

Orķestrim sadzīvē ļoti maz jāspēlē. Vākums.

1997. gads

Zem 22. Zemessardzes bataljona karoga. • 1. janvārī koru sadziedāšanās k/n (arī “Signāls”).

Svinīgs pasākums ar gājienu no 22 Zemessargu štāba uz k/n notiek zemessargiem.

Atkal jāspēlē reti.

1998. gads

XXII Dziesmu un deju svētki.

Sveicam A.Lāci 75 gadu jubilejā. Gaujas svētki pilsētā. • 5. aprīlī skate, zonā III vieta, uzvar Smiltenes P/O. Spēlējam arī finālskatē. Kolektīvā esam 28 dalībnieki. Diemžēl pēdējā gaitā pavadām U.Radzinu.

Novembrī 22 Zemessargu bataljonu gājienā no “kara komisariāta” pavadām uz “Kaugurmuižu” un paliekam bez saimnieka. Ar diriģentu ejam pie K.Greiškalna (rajona, pilsētas mērs) un sakām: “Vai nodot taures metāllūžņos, vai ir kāds variants”? Jā ir un nokļūstam k/n, no kura 50 gadu beigās aizgāja toreizējais P/O.

1999. gads

Orķestra dalībniekam R.Ziediņam 60, J.Palkavniekam 90. • 25. septembrī Rīgā Doma laukumā tiekas “Hanzieši”, jāspēlē arī “Signālam”, pēc tam pie Sv. Pētera baznīcas.

Pie mums pienāk vācieši un jautā, kur var nopirkt skaņdarbu ierakstu (pagaidām nekur).

2000. gads

“Signālam” 35. 10 P/O salidojums Alūksnē. • 19. maijā k/n “Signāls” izspēlē 35 gadu jubileju. Pasākumu vada U.Tīrums, valmierietis Rīgā, orķestra vienaudzis, bijušais saksofonists.

Orķ9estrī 25 dalībnieki. • 2. un 3. jūnijā Alūksnē Pilssalas estrādē notika X republikas P/O festivāls (salidojums).

Pašdarbnieku svētki k/n.

Uz rajona robežas sagaidām Vispasaules Miera skrējiena dalībniekus.

2001. gads

Sāk sarukt sastāvs un jaunie nenāk.

Vēl jau turamies.

Jāspēlē ļoti maz.

Pašdarbnieku vakars k/n. 60 gadu jubileja Ē.Pavlovičam un A.Dulbergam.

Mēģinājumi un apmešanās ar visu inventāru 2. vidusskolas vienas klases telpā.

Ļoti šauri, bet ko darīsi.

2002. gads

Neesmu savācis informāciju. Jāspēlē ļoti maz.

2003. gads

XXIII Dziesmu un deju svētki. • 18. janvārī Mazsalacā apkārtnes P/O pulcējas uz kopmēģinājumu, jo vasarā dziesmu svētkos paredzēts “Dižkoncerts” Doma laukumā. Spēlēs četru novadu un Rīgas P/O. Koncerts paredzēts 11 stundu garumā. • 22. martā k/n zonas skate. Startējam IV grupā un iegūstam 126 punktus.

Tiekam uz Dziesmu un deju svētkiem. Jāatzīmē ka lai nospēlētu skati diriģents uzaicina palīgā no Cēsīm trompetistu A.Radziņu un flautas pedagoģi E.Ezermali.

Atmiņā palicis žūrijas komisijas lēmums: par to ka 2 punkti “Signālam” noņemti, jo skatuvi atstāja “haotiski”. Mācība turpmākajiem laikiem.

Uz Dziesmu svētkiem tiekam.

Februārī k/n pašdarbnieku vakars. • 5. jūlijā Doma laukumā P/O “Dižkoncerts” 10 stundu garumā.

Otrā dienā gājiens.

Noslēguma koncertā Mežaparkā nospēlējam.

2004. gads

XI P/O salidojums - festivāls Ventspilī. • 14. februārī pašdarbnieku vakars k/n. “Signāls” spēlē R.Paula “Pelnrušķīte”.

5

Aprīlī P/O zonas skate. Nospēlējam un iegūstam I pakāpi ceturtajā grupā.

Uz Ventspili XI P/O festivālu (salidojumu) diemžēl aizbraucām ļoti mazs sastāvs. Pat gājienu nevaram noiet. Pareizi laikrakstā “Liesma” raksta “Signāls” veterāns J,Helmanis (seniors): “Ja tā turpināsies, tad drīz “Signāla” nebūs”.

Aprīlī Rīgas lidostā “Signāls” nokļuva filmēšanas kameru “fokusā”. Mūsu orķestri izvēlējās, jo galvaspilsētā un tās apkārtnē orķestros muzicē skolnieki, kam popularizēt alkoholu nepiedienas. Vēlāk starptautiskā reklāmas konkursā “Zelta āmurs” uzņemtais klips kļuva par uzvarētāju alkoholisko dzērienu reklāmas kategorijā. • 12. jūnijā Vecpuišu parkā, kur notika “Šanas” biedrības 90 un k/n “Vecpuišu parks” 5 gadu jubilejas balle. Spēlē “Signāls”. Ballē piedalās A/S “Piebalgas alus” valdes priekšsēdētājs Jānis Dūklavs (tagad lauksaimniecības ministrs). • 10. novembrī Robežsardzes 85 gadu jubileja. Gājiens, svinīga sēde, koncerts. • 11. novembrī Lāčplēša dienā gājiens no k/c uz centra kapiem. Spēlējam.

2005. gads

“Signālam” - 40. • 12. februārī pašdarbnieku svētki: “Es savai pilsētai”. • 21. maijā “Signāls” k/n nospēlē 40 gadu jubilejas koncertu: “Jau atkal taures skan”. Ar papildspēkiem esam 28. • 7. jūlijā pilsētas svētki. . Svētku ballē spēlē arī “Signāls”.

Oktobrī “Simjūda” gada tirgus” jau desmito reizi.

2006. gads

Kultūras namam 40 gadu jubileja. Atkal pašdarbnieku svētku koncerts: “Manam, tavam un mūsu priekam”. Balle. • 17. jūnijā Smiltenē notiek Vidzemes novada P/O mazais salidojums. Kā saka virsdiriģents P.Vilks: “Lai neatstātu novārtā gadiem ilgi koptās un lolotās muzicēšanas tradīcijas Smiltene aicina kopā P/O”.

Atklājam olimpisko centru.

Diriģentam J.Cukuram 50 gadu jubileja, ko nosvinam Smiltenē Vidzemes P/O salidojumā.

Maijā sagaidām pie domes velomaratona Cēsis - Valmiera velosipēdistus. • 4. maijā k/c svētku koncertā arī “Signāls”. • 4. jūnijā J.Daliņa stadionā pilsētas pensionāru biedrība “Atvasara” organizēja jautras sacensības ar balli vakarā. Jā, “Signāls” spēlē dejās. • 16. decembrī Rātslaukumā Ziemassvētku tirdziņš. Atklājam tirdziņu.

Decembrī Valsts robežsardzes Valmieras pārvalde svin 15 gadu jubileju. Svinīgs gājiens no k/n uz Pilsētas kapiem “Signāls” tauru skaņu ritmā.

2007. gads

Februārī rajona pašdarbnieku kolektīvu vadītājus sveic Rencēnu k/n. • 1. maijā atkal velomaratons Cēsis - Valmiera. Sagaidām dalībniekus pie Domes • 12. maijā interesants pasākums ir Līgatnes svētki. Arī “Signāls” piedalās. • 3. jūnijā Balvos tika izmēģināts XXIV vispārējo Dziesmu un deju svētku repertuārs. Balvu estrādē notika Latgales un Vidzemes novadu P/O svētki.

Novadu programmās bija skaņdarbi, ko paredzēts atskaņot 2008. gada P/O “Dižkoncertā” Rīgā Doma laukumā.

2008. gads

Ar septembri diriģents Mārtiņš Bimis.

XXIV Dziesmu un XIX Deju svētki.

Janvārī sveicam vecmeistaru A.Lāci 85 gadu jubilejā.

Februārī k/c pašdarbnieku svētki. Koncerta izskaņā k/c vadītājas Vairas Dundures novēlējums: “Lai mums izdodas jūlijā Rīgā”. • 24. martā k/c XXIV Dziesmu svētku P/O skate. Ceturtajā grupā ar 34 punktiem iegūta II pakāpe. Pirmo vietu ieguva Kokneses pagasta P/O. • 11. jūlijā Rīgā Doma laukumā ar 11 stundu garu piecu novadu P/O maratonu izskan P/O “Dižkoncerts”.

Dziesmusvētku gājienā ejam tikai 19 dalībnieki (kopā ar palīgiem).

Ar septembri “Signālu” sāk vadīt Mārtiņš Bimis - Valmieras Mūzikas skolas un Valsts ģimnāzijas skolotājs. Mēģinājumi 2. vidusskolā šaurā telpā. • 17. novembrī k/c LR proklamēšanas 90. gadadienai veltītā svinīgā sarīkojuma koncertā “Signāls” atskaņo “Tuvu, tuvu”.

Arī šogad Līgatnes Svētkos.

Kvartets vasarā spēlē Rubenes baznīcas tornī.

2009. gads

Diriģents jau M.Bimis.

Pašdarbnieku svētki februārī ar devīzi - “No sirsniņas sirsniņai”. Pirmo reizi

pašdarbnieku svētkos “Signāla” priekšā M.Bimis.

Jūnijā Vidzemes olimpiskajā centrā Eiropas čempionāts sievietēm basketbolā, “Signāls” spēlē.

Pilsētas svētki, “Simjūda” gadatirgus, pensionāru vakars Ziemassvētkos u.c.

Februārī koncerts k/c: Valmieras kori iesaistās akcijā pensionēto kordiriģentu atbalstam. Spēlē arī “Signāls”.

Novembrī Latvijas 91. jubilejas svinībās Valmierā k/c skan arī “Signāla” taures.

J.Helmanis (s) beidz darbību orķestrī. Sāka spēlēt 1944. gadā.

2010. gads

“Signālam” 45. • 22. janvārī k/c svinīgs brīdis vairāk kā 100 valmieriešiem, kas tika apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. No “Signāla” tās saņem Ē.Pavlovičs un R.Ziediņš. • 13. februārī k/c pašdarbnieku svētki: “Es varēju sadziedāt...”. “Signālam” humora spilgts priekšnesums spēlējot krāsainās parūkās. • 27. martā Jelgavā III Latvijas un I Baltijas valstu “Baltie open” P/O konkurss. “Signāls” ar 36,4 ballēm izcīna III pakāpes laureātu diplomu. • 1. maijā k/c “Signāls” 45 gadu jubilejas koncerts.

Februārī mēģinājumā diriģents paziņo: turpmāk VVĢ orķestris sauksies “Si bemol”. • 2.maijā futbola zibenstumīrs - jāspēlē. • 8. maijā a/s “Valpro corp” pasākums. • 22. maijā ragu mūzikas festivāls Līgatnē. Svētku laikā futbola spēle starp P/O komandām.

Vasarā “Signāla” dalībnieku laivu brauciens pa Gauju.

Septembrī Daļiņa stadionā sporta sacensības “Mēs varam 2010”. • 8. septembrī sveicam senioru J.Helmani 80 gadu jubilejā.

Pēdējā gaitā izvadām A.Lāci.

2011. gads

Gadu uzsākam ar pašdarbnieku svētkiem k/c 12. februārī: “Spēlē spēlmani” Sekojam līdzi “Sibemol” panākumiem. • 19. martā IV P/O konkursā Valmierā esam ar 35 dalībniekiem. “Signāls” turpina augt pēc stagnācijas. III grupā izcīnām 3. vietu ar 39,27 punktiem. • 14. maijā “Pūtēju orķestra svētki” Līgatnē (astoņi P/O). • 4. jūnijā Smiltenē Vidzemes un Latgales novadu P/O svētki. • 6. augustā Matīšu pagasta svētkos spēlējam koncertā un zaļumballē.

Mūžībā aiziet Hermanis Eglītis 1933. - 2011.

Jūlijā J.Katajevam, septembrī Ē.Pavlovičam 70. • 8. oktobrī “Simjūda” gadatirgus.

2012. gads

Februārī k/c kā ierasts pašdarbnieku svētki: “Ar mīlestību sirdī”. • 17. un 18. martā Valmieras k/c notika V Latvijas P/O konkurss un II starptautiskais P/O konkurss “Baltie open”.

III grupā izcīnām III pakāpes diplomu ar rezultātu 39,33- Nevaram sasniegt 40 punktus. • 25. maijā atbalstām ar tauru skaņām Valmieras invalīdu biedrības “Atspēriens” pasākumu. • 2. jūnijā Valkas novada svētki Ērģemes pagasta Turnā. Spēlējam koncertā • 21. jūlijā “Signāls” dodas uz Pleskavu. Pilsētas 1109. gadadienai veltīti svētki.

Skanīgs pasākums augusta vidū. Ar marša skaņām sagaidām Valmierā

V

divkārtējo olimpisko čempionu Māri Strombergu. • 10. septembrī uzsākam sezonas atklāšanu, mēģinājums 2. vidusskolā. “Simjūda” gadatirgus.

Jāsāk gatavoties XXV Dziesmu svētkiem. • 29. decembrī Pociemā koncerts “Ar mūziku Jaunajā - Dziesmu svētku gadā”, ar četriem P/O orķestriem: “Lemisele”, “Cēsu”, “Pociema”, “Signāls”.

Sveicam Andi Tīmani 50 gadu jubilejā.

2013. gads

  • 9. februārī k/c pašdarbnieku svētki: “Mēs kā skanīgs bišu strops”. “Signāls” spēlē 22 dalībnieku sastāvā. Spēlē A.Būmaņa “Jautrās skroderdienas”, J.Karlsona “Svētku mūzika”. • 23. februārī Priekuļos sešu orķestru koncerts.

Mēs atsevišķi spēlējam “ABBA” melodijas. Koncertā vēl piedalās Cēsu k/n, Cēsu mūzikas vidusskolas, Pociema, Limbažu “Lemisele” un Strenču P/O.

Kopēji atskaņojam Dziesmu svētku repertuāru. • 16. martā Vidzemes zonas P/O skate. Skatē startējam ar 32 dalībniekiem.

Spēlējam: o J.Karlsons “Svinīgā mūzika”; o A.Būmanis “Jautrās skroderdienas”; o G.Ordelovskis “Valmierieši nāk”; o R.Paula aranžējumā “Meita gāja uz avotu”.

Iegūti 39,37 punkti un III pakāpe, cerējām iegūt II pakāpi. Pietrūka. Izvirzīja uz finālu, lai gan zonā devītā vieta. • 15. aprīlī dibinām: “Biedrību P/O “Signāls”.

Par priekšnieku ievēl Ē.Pavloviču, vietnieks R.Rudzītis, valdē: D.Amīte, N.Dzelme, I.Tilindis, revīzijas lietas veiks M.Buholcs. (uzņēmumu reģistrā 13. maijā), • 20. aprīlī atklājam futbola sezonu VOC. Spēlējam himnu un starplaikos dažādus skaņdarbus, 14 dalībnieki. • 25. maijā pie jaunās mūzikas skolas uz peldošā upes tramvaja sagaidām laivas, kas brauc no Brenguļiem uz Valmieru. • 25. maijā deju svētkos estrādē kopā ar Strenču P/O atskaņojam: o “Es nenācu šai vietā”; o J.Ābola apdarē “Meita gāja uz avotu”; o G.Ordelovskis “Lauku kāzas”, “Valmierieši nāk”. • 2. jūnijā Straupē (faktiski Plācī) pie pienotavas “Zaļajā tirdziņā”.

Spēlējam 20 cilvēki. Melodijas. • 7. jūnijā braucam uz Igauniju. Vilandē Hanzas dienas.

J.Cukurs aizmirsis pasi, braucam caur viņa māju. 22 dalībnieku sastāvā jāspēlē gājienā - trīs marši un viss. Mājās. • 14.jūnijā kvartets spēlē pie dzelzceļa stacijas pie akmens izsūtīto piemiņas brīdī. • 15. jūnijā Smiltenē 4 P/O sniedz koncertu. Piedalās Smiltenes, Pociema, Limbažu un Valmieras P/O.

Smiltenē pilsētas svētki, koncertā atskaņojam Vidzemes novada koncertprogrammu, ko atskaņosim Rīgā Dziesmu svētkos P/O ”Dižkoncertā” Doma laukumā. • 22. jūnijā spēlēts pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Amatnieku parka” estrādītē Cēsu ielā, Valmierā.

217• 3. jūlijā Rīgā XXV Dziesmu svētku P/O skatē. Ar 39,37 punktiem III vieta trešajā grupā. • 5. jūlijā fināls zaļumballē botāniskajā dārzā Rīgā. • 6. jūlijā “Dižkoncerts” Doma laukumā. • 7. jūlijā Dziesmu svētku noslēguma koncerts Mežaparka estrādē. • 27. jūlijā piecu P/O koncerts un zaļumballe Cēsīs. Koncertā atskaņojam Dziesmu svētku P/O “Dižkoncerta” programmu. Esam 13 cilvēku sastāvā. • 9.augustā spēlēts Sīmaņa baznīcas tornī. • 10. augustā kāzu maršs - balle. • 4. oktobrī iemūrējam kapsulu (spēlējam) Vidzemes augstskolas būvobjektā. • 5. oktobrī koncerts un dejas. • 12. oktobrī “Simjūda gadatirgus”. • 12. oktobrī sagaidām ar mūziku tūristu vilcienu stacijā. • 26. oktobrī spēlējam dejas Cēsīs. • 27. novembrī egles atklāšana. • 27. decembrī “Avotos” spēlēts.

Janvārī zemes klēpī guldām J.Greidānu.

Decembrī priecīga ziņa: Par sekmīgu startu XXV Dziesmu svētku skatē saņemam finansējumu par iegūto III vietu 1310 latu (instrumentu iegādei). • 28. decembrī 5 P/O koncerts Pociemā. Piedalās: o Limbažu k/n P/O “Lemisele”; o Cēsu k/n P/O “Cēsis”; o Smiltenes k/n P/O “Smiltene”; o Pociema k/n P/O “Pociems”; o P/O “Signāls”.

2014. gads

Janvārī N.Dzelme noorganizē parakstus kolektīva vēstulei k/c vadībai par telpām mēģinājumiem (septembrī k/c beidzot ir telpas). • 8. februārī pašdarbnieku svētki: “Kā skanīgs bišu strops”. Esam 34 dalībnieki. • 15. martā deju kolektīva “Pastalnieki” jubilejas koncerts. Arī “Signāls”. • 29. martā VI P/O konkurss notika Rīgā Mūzikas akadēmijā. Piedalāmies ar 35 muzikantiem.

Atkal III grupā izcīnām III vietu ar 38.83 punktiem. Vai tiešām nedaudz vājāki?

Kaut gan žūrijas loceklis no Somijas bija iedevis 40,3 punktus. • 3. maijā atkal “Gaujas tramvajā” sagaidām laivotājus. • 1. jūnijā Cēsu koncertzāles atklāšana (tā ir otrā diena). Startējam ar 25 dalībniekiem. • 7. jūnijā Hanzas dienās Vīlandē. Sniedzam 2 koncertus. Esam 24 dalībnieki. • 20. jūnijā “Kārlienas svētki”. Muzicējam 20 cilvēku sastāvā. • 22. jūnijā Strenčos “Plostnieku svētki”. Daži no "Signāla” aizbrauc. • 28. jūnijā Engurē bankas sporta svētki. “Signāla” izlase 13 cilvēku sastāvā. • 8. jūlijā pilsētas svētki: gājienā “Dziesma par Valmieru”.

2015. gads

  • 17. janvārī k/c labdarības koncertā. “Signāls” kuplā skaitā, 32 dalībnieki. • 14. februārī k/c pašdarbnieku vakars: “Labi kopā būt”. Te esam pat 38 dalībnieki. • 21. februārī deju kolektīva “Pastalnieki” koncertu kuplina “Signāls” 28 muzikanti. • 14. martā Ikšķ5iles kultūras namā koncerts. Koncertā: o Ikšķiles jauniešu koris “Soare”; o Ogres k/c jauniešu koris; o “Signāls” (Aizbraucam 30). Balli atklāj “Signāls”. • 28. martā Cēsīs VII Latvijas P/O konkurss III starptautiskais P/O konkurss “Baltie open”. Izcīnām III grupā III vietu ar 38,03 punktiem.

Martā filmē orķestri TV klipiem. • 9. maijā laivu maršs (spēlējam upju tramvajā 26 muzikantu sastāvā).

Maijā filmē atkal TV klipiem. • 23. maijā “Signāla” 50 gadu jubilejas koncerts. Esam uz skatuves 38. • 6. jūnijā futbola zibenstumīrs (“Liesmas” kausa izcīņa). • 20. jūnijā Dikļos Dziesmu svētku atceres koncerts. • 29. augustā Limbažos P/O koncerts, kur esam arī mēs. “Otrā daļa” Pociemā.

Septembrī Cēsīs balle (ierodamies 24), spēlē P/O “Cēsis” un P/O “Signāls”. • “Simjūda” gadatirgus. • 29. decembrī piecu P/O koncerts Pociemā.

Pēc 50 gadu jubilejas koncerta nākošajā mēģinājumā Ē.Pavlovičs iesniedz demisiju un atkāpjas no “prezidenta” amata un iesaka par nākošo ievēlēt Danu Amīti, bet viņa nepiekrīt.

Pēc neilga laika tiek ieteikta Normunda Dzelmes kandidatūra, bet atkal nākošaj mēģinājumā viņš paziņo, ka neuzņemas šo “amatu”, kas tad būs???

.Signāla” diriģenti

Anatolijs Stepanovs vada ( dibina ) orķestri no 1965.g. 13.maija līdz 1967.gadam.

No 1967.g. līdz 1987.g. 30.martam diriģents ir Jānis Spalviņā.

No 1987.g. 1.aprīļa ..Signālu” vada diriģents Gunārs Geduševs un savu darbību orķestrī beidz 1992.gadā.

No 1992.gada ..Signālu” vada Jūlijs Cukurs līdz 2008.gadam.

No 2008.gada septembra orķestra vadību pārņem Mārtiņš Birnis- līdz 2022.g.

No 2022.g.- Gvido Brenčevs.

Putēju orķestru salidojumi

1. 1960. gadā - Alūksnē 2. 1964. gadā - Madonā 3. 1969. gadā - Talsos 4. 1975. gadā - Limbažos 5. 1979. gadā - Ludzā 6. 1985. gadā - Ogrē 7. 1988. gadā - Daugavpilī 8. 1992.gadā-T ukumā 9. 1996. gadā - Daugavpilī 10. 2000. gadā - Alūksnē (salidojums - festivāls) 11. 2004. gadā - Ventspils (salidojums - festivāls) 2006. gadā - Smiltenē Vidzemes novada P/O svētki 2007. gadā - Balvos Latgales un Vidzemes novadu P/O svētki 2011. gada 04. jūnijā - Smiltenē Latgales un Vidzemes novadu P/O svētki 2012. gada decembrī - Pociemā 4 P/O koncerts 2013. gada 13. februārī - Priekuļos 7 P/O koncerts 2013. gada 28. decembrī - Pociemā 5 P/O koncerts 2014. gadā - Valmierā k/c 4 P/O koncerts 2015. gada 28. augustā - Limbažos 6 P/O koncerts 2015. gada 29. decembrī - Pociemā 5 P/O koncerts

Tērpi

  • 1970. gada orķestrim pirmie melnie uzvalki ar emblemu uz rokas. Finansē VGK.
  • 1975. gadā tumši uzvalki ar cepurēm un baltiem cimdiem, uz rokas emblēma. Finansē VGK. • 1985. gadā zaļas krāsas uzvalki ar akselbantēm, ar cepurēm un baltiem cimdiem. Uz rokas emblēma. Kaklasaite. Lira uz pleca. • 1988. gadā zilas krāsas uzvalki ar akselbantēm, ar cepurēm un baltiem cimdiem. Uz rokas emblēma. Kaklasaite. Lira uz pleca. • 2013. gadā tumšas vestes ar dzeltenām joslām (Bitīte). • 1973. gadā uz Dziesmu svētkiem Valmieras kultūras nodaļa visiem rajona P/O dalībniekiem uzšuva baltus uzvalkus. • 1974. gadā sarkanas vestes un cepures, bet mums šie uzvalki ne sevišķi patika.

īss ieskats par P/O Valmiera

Pirms pirmā pasaules kara pie Latviešu biedrības bija simfoniskais orķestris, kur ievērojama vieta pūšamajiem instrumentiem.

Pirms pirmā pasaules kara Valmierā pastāvēja ļoti stabils, bet skaitliski mazs (8 - 10 cilvēku sastāvā) P/O “Lira”, nebija vairāk spēlētāju. Orķestris darbojās līdz 1917. gadam, kad revolūcijas laikā Latviešu biedrības zālē spēlēšanas laikā nošāva solistu Grīviņu. Orķestris izjuka.

Pēc pirmā pasaules pasaules kara nodibinājās dzelzceļnieku P/O. Vadītājs Augusts Čigāns (viņu ievēlēja).

Orķestra sastāvs šāds: J.Vība - kornetei J.Dzilna - kornete I Pinkulis - kornete II Kronbergs - alts M.Pulcinš - tenors I

A.Čigāns - baritons P.Maskats - tenors II Grāpis - bass “Es” Berkmanis - lielās bungas

Ja vajadzēja papildspēkus, tad no Strenčiem pieaicināja Jūliju Dedumieti - klarnete, Kaukuli - bass “B”. Jānis Palkavnieks (ģimnāzists) ņēma aktīvu dalību orķestrī.

Pēc pirmā pasaules kara SSS (Strādnieku sports un sargs) sociāldemokrātu partijas pūtēju orķestris. 1934. gadā pēc K.Ulmaņa apvērsuma orķestris tiek likvidēts.

Ap 1925. gadu pēc Valmieras apriņķa priekšnieka Ķīsīša iniciatīvas dibina aizsargu P/O, ko sāk vadīt J.Palkavnieks un A.Čigāns. Tika iesaistīti daļa dzelzce.9ļnieku P/O un vidusskolas muzikanti. 1926. gadā jau reāli darbojās “8” Valmieras aizsargu pulka P/O. Orķestris darbojās līdz 1940. gadam. No 1929. gada orķestri līdz 1940. gadam, Latvijas okupācijai, vada klametists Jānis Fokrots.

No 1940. gada Valmierā darbojās strādnieku arodbiedrības P/O. Ļoti daudzi šā orķestra dalībnieki bija likvidētā aizsargu P/O dalībnieki. Orķestri vada J.Fokrots, kuru izsūtīja un 1946. gadā izsūtījumā mira. 50. gados darbojās mazskaitlisks dzelzceļnieku P/O, ko vadīja Alfrēds Aumalis.

Pēc otrā pasaules kara Valmierā kultūras namā darbojās P/O, ko vada O.Daiņa.

Orķestrī spēlēja vīri, kas bija spēlējuši aizsargu P/O, pēc tam arodbiedrības P/O.

Orķestrī spēlēja: K.Boitmanis - kornete V.Neza - kornete J.Spalviņš - kornete E.Skujiņš - alts P.Maskats - tenors A.Neza - baritons A.Lācis - baritons A.Aumalis - bass “Es”

F.Mucenieks -■ bungas E.Bērziņš - bass “Es” Bērziņš - bungas R.Smiltēns - klarnete J.Berklāvs - alts E.Laķis O.Cukurs H.Armfelds

Bērziņ9š - bass “B’ J.Vība - kornete J.Devīts

25750 gadu beigās orķestris pajuka. Daļa muzikantu pārgāja uz AK - 17 P/O un daļa uz 1/a “Kaugurieši” P/O. Abi minētie orķestri sāka darboties 60 gadu sākumā.

Pēc vairākiem gadiem beidza pastāvēt AK - 17 P/O (to vadīja Edgars Laķis) un no 1967. - 1968. gadam Alfrēds Dulbergs, un orķestris beidz darbību. Muzikanti no AK - 17 P/O (kas vēlējās) pievienojās 1/a “Kaugurieši” P/O, ko vadīja J.Spalviņš.

Orķestris beidz darbību 1970. gadā. 1967. - 1968. gadā apvienojās Valmieras gaļas kombināta P/O ar 1/a “Kaugurieši” P/O.

VGK P/O dibināts 1965. gada 13. maijā. Diriģents Anatolijs Stepānovs.

No 1968. gada VGK P/O jau vada J.Spalviņš. 1987. gada martā J.Spalviņš pārtrauc diriģenta darbu.

Orķestri līdz 1992. gadam vada G.Geduševs.

No 1992. gada līdz 2008. gadam diriģents J.Cukurs.

No 2008. gada diriģents M.Bimis. 80. gados pie pionieru nama Valmierā darbojās jauniešu P/O Aivara Cepīša vadībā. Uz nelielu laiku kolektīvs darbojās PMK-4 (meliorācijas iestādē).

60 gadu vidū darbojās VSSR P/O, ko vadīja Juris Vimba. No šī orķestra 1968. gadā uz VGK P/O pārnāca Roberts Ziediņš un orķestris beidza darbību.

No 1924. gada līdz šai dienai (kaut gan ar vairākiem pārtraukumiem) darbojas Valmieras Valsts ģimnāzijas orķestris, ko pašlaik vada M.Bimis (kolektīva nosaukums “Si b”). 50 gadu vidū neliels orķestris bija pedagoģiskajā skolā (tagad 5. vidusskola), vadītājs Jānis Ēķis, kas vienlaicīgi vadīja P/O VI1VKV (tagad ValmierasValsts ģimnāzija). 1977. gadā Valmieras viesturskola nodibina P/O, ko vada Ilmārs Lazo. Orķestri I.Lazo vada līdz 1995. - 1996. gadam. Pēc tam pāris gadus vadību pārņem G.Geduševs, un orķestris pārtrauc darbību.

Aivara Cepīša darbība P/O.

No 1981. gada septembra līdz 1990. gada septembrim nodibināju un vadīju, kā arī biju vienīgais pūtēju orķestra diriģents, kuram dažādu finansiālu apsvērumu dēļ mainījās orķestra nosaukums.

Nosaukuma maiņa: No 1981. gada 5. vidusskolas pūtēju orķestris.

No 1984. gada Valmieras rajona Pionieru nama P/O.

No 1989. gada septembra PMK-4 jauniešu pūtēju orķestris. • 1984. gada Jaunatnes dziesmu un deju svētkos P/O skates finālā Rīgā ieguvām III vietu • 1989. gada Jaunatnes dziesmu un deju svētkos P/O skates finālā Rīgā ieguvām II vietu • 1990. gadā piedalījāmies vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī P/O skates finālā Rīgā Pēc 1990. gada Dziesmu un deju svētkiem orķestra dalībnieki iesāka studijas augstskolās.

258Vēl ar šo orķestri piedalījāmies vairākos jauniešu pūtēju orķestru salidojumos.

No 1982. gada septembra līdz 1985. gada jūnijam vadīju Valmieras 4. vidusskolas pūtēju orķestri.

No 1985. gada septembra līdz 1989. gada augustam vadīju Rencēnu pamatskolas pūtēju orķestri, ar kuru piedalījos Jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā 1989. gadā.

Pūtēju orķestri 1981. - 1990.

Pateicoties Valmieras rajona izglītības nodaļas vadītāja Māra Ruberta iniciatīvai un atbalstam Valmieras rajona skolās bija vairāk pūtēju orķestru, nekā visā pārējā Vidzemē. • Dikļu pamatskolas P/O (diriģents A.Lācis, vēlāk M.Bimis) • Kocēnu pamatskolas P/O (diriģents J.Olmanis) • Rubenes pamatskolas P/O (diriģents A.Stepānovs) • Rencēnu pamatskolas P/O (diriģents J.Akulis, vēlāk A.Cepītis) • Naukšēnu vidusskolas P/O (diriģents J.Zuments, vēlāk G.Brenčevs) • Rūjienas vidusskolas P/O (diriģents J.Akulis) • Mazsalacas P/O (diriģents V.Meijers) • Valmieras Viestura vidusskolas P/O (diriģents I.Lāzo) • Valmieras 4. vidusskolas P/O (diriģents A.Cepītis) • Valmieras 5. vidusskolas, vēlāk Valmieras rajona Pionieru nama P/O (diriģents A.Cepītis) No 1983. gada biju Valmieras rajona skolu pūtēju orķestru virsdiriģents.

No 1985. gada līdz 1991. gadam biju Valmieras rajona skolu un Vidzemes skolu pūtēju orķestru virsdiriģents.

Valmieras gaļas kombināta pūtēju orķestra «Signāls” organizētie DRAUDZĪBAS SVĒTKI un „ TAURU SVĒTKI”

1972. gadā - divi draudzības koncerti 1974. gadā - Draudzības koncerts 1975. gadā - Draudzības koncerts 1977. gadā - Draudzības koncerts 1978. gadā - «Tauru svētki” 1983. gadā - Draudzības koncerts 1984. gadā - „Tauru svētki” 1986. gadā - «Tauru svētki” 1987. gadā - «Tauru svētki” 1991. gadā - Draudzības koncerts 1993 vai 1994 gadā gribam organizēt «Tauru svētkus”, bet laiku atvēl 14.

Jūniju. Tā ir latviešiem skumja, smaga atmiņu diena, neļauj. Un pēc tam nākošos gados pēc smagām naudas reformām nevaram finansiāli atļauties.

280VALMIERAS GAĻAS KOMBINĀTS

pūtēju orķestris „SIGNĀLS”

1971 .g. VACP I mākslinieciskās zonas skate 1-2 vieta. 1972.g. LPSR Dziesmu svētku zonas skate 1.vieta. 1974.g. LPSR IV pūtēju orķestru salidojums Zonā - 1 .vieta, 3.vieta - republikas finālsacensībās. 1974.g. 27.apnīī piešķirts „SIGNĀLA” vārds. 1976. g. zonālajos Dziesmu svētkos - 1.vieta. 1977. g. LPSR Dziesmu svētki zonā - 1. vieta, republikā - 3.vieta. 1979. g. LPSR V pūtēju orķestru salidojums zonā - 1. vieta, republikā - 2.vieta. 1980. g. LPSR Dziesmu svētki zonā - 1. vieta, republikā - 2.vieta. 1983.g. LPSR VI pūtēju orķestru salidojums zonā - 1. vieta, republikā - 3.vieta. 1985.g. LPSR Dziesmu svētki zonā - 1. vieta, republikā - 2.vieta 1987.g. LPSR Agrorūpnieciskā kompleksa darbinieku arodbiedrības mākslinieciskās

pašdarbības I skate zonā - 1. vieta, republikā - 2.vieta.

2811988.g. LPSR Vil putēju orķestru salidojums 2.vieta zonā (pēc jaunā grupu salidojuma) Piedalāmies finālsacenslbās. 1990.g. LPSR Dziesmu svētki zonā - 1 . Vieta, finālsacensības 1992.g. V ili pūtēju orķestru salidojums Tukumā zonā - 1 . vieta, finālā - 4.vieta. 1996.g. Republikas IX pūtēju orķestru salidojums

zonā-3 .. Vieta,

1998.g. Republikas Dziesmu un deju svētki zonā - 3. vieta, spēlējam arī finālā.

2003 .g. Startējam 4. grupā un iegūstam 126 punktus. Tiekam uz Rīgu Dziesmu un deju svētkiem.

2004.g. XI Festivāls (salidojums) Ventspilī, zonā IV grupā I pakāpe. 2008.g. XXIV Dziesmu svētki, zonas skatē martā IV grupā il pakāpe, 8.jūlijā Lielajā Ģildē republikas skate IV grupā II pakāpes laureāti. 2010.g. Jelgavā P/O konkurss Baltie Open fll grupā III pakāpes laureāti. 2011 .g. Konkursā Cēsīs 111 grupā I il vieta ar 39,27 punktiem. 2012. g. Konkurss Valmieras KC, III grupā III vieta ar 39,33 punktiem. 2013. g. Konkurss Valmieras KC III grupā III vieta ar 39,37 punktiem. (Nevaram pārkāpt maģisko 40 punktu robežu. Jau kuro gadu, nedaudz pietrūkst.) 9.jūlijā fipāiskatē III grupā III pakāpe ar 39,37 punktiem ( atkal nedaudz pietrūkst no 40), XXV Dziesmu svētki.

2014. g. P/O konkurss- skate, III grupā III vieta 38,83 punkti. 2016.g. Cēsīs P/O konkurss skate, III grupā III vieta 38,03 punkti.

2821988.g. LPSR VII pūtēju orķestru salidojums 2.vieta zonā (pēc jaunā grupu salidojuma) Piedalāmies finālsacensībās. 1990.g. LPSR Dziesmu svētki zonā - 1. Vieta, finālsacensības 1992.g. VIII pūtēju orķestru salidojums Tukumā zonā - 1. vieta, finālā - 4.vieta. 1996.g. Republikas IX pūtēju orķestru salidojums

zonā - 3. Vieta.

1998.g. Republikas Dziesmu un deju svētki zonā - 3. vieta, spēlējam arī finālā. 2003. g. Startējam 4 grupā un iegūstam 126 punktus. Tiekam uz Rīgu Dziesmu un deju svētkiem.

2004. g. XI Festivāls (salidojums) Ventspilī, zonā IV grupā I pakāpe. 2008.g. XXIV Dziesmu svētki, zonas skatē martā IV grupā II pakāpe, 8.jūlijā Lielajā Ģildē republikas skate IV grupā II pakāpes laureāti. 2010. g. Jelgavā P/O konkurss Baltie Open III grupā III pakāpes laureāti. 2011. g. Konkursā Cēsīs III grupā III vieta ar 39,27 punktiem. 2012. g. Konkurss Valmieras KC, III grupā III vieta ar 39,33 punktiem. 2013. g. Konkurss Valmieras KC III grupā III vieta ar 39,37 punktiem. (Nevaram pārkāpt maģisko 40 punktu robežu. Jau kuro gadu, nedaudz pietrūkst.) 9.jūlijā finālskatē III grupā III pakāpe ar 39,37 punktiem ( atkal nedaudz pietrūkst no 40), XXV Dziesmu svētki. 2014. g. P/O konkurss - skate, III grupā III vieta 38,83 punkti. 2015. g. Cēsīs P/O konkurss skate, III grupā III vieta 38,03 punkti.

Emblēmas, vimpeļi, karogi

Katram pašdarbnieku kolektīvam gājienā (it sevišķi Dziesmu svētkos) priekšplānā tiek nesta informācija (emblēma, vimpelis vai karogs). “Signālam” pirmā emblēma (kā redzams attēlā) ir presēta kartona trīstūrveida plāksnīte. Otrā emblēma - četrstūrveida kartona plāksnīte.

Un tad bija kritika par šīm kartona plāksnītēm un kultūras nodaļa uzdāvināja karogu, ko izmantojam arī pašlaik.

Un tomēr, lai būtu iespaidīgāk, ar gaļas kombināta svētību Rīgā daiļamatniecības darbnīcā Avotu ielā pasūtījām izšūtu krāšņu karogu. Tagad nodots muzejā.

Instrumenti

Pirmo pūšamo instrumentu komplektu 1965. gadā iegādājās arodkomitejas pr-ja R.Enģele.

Pēc orķestra dibināšanas pārējos instrumentus meklēju daudzās vietās: Rīgā, Valkā, Tartu, Pleskavā.

Instrumentus remontējām Rīgā P.Stučkas (tagad Tērbatas) ielā - meistars Bārens. Vēlāk Ļeņina Juglas rajonā.

Kaut cik (neatceros cik gabalu) mums atdeva Valmieras k/n.

V

Šeit jāpiebilst, ka palīdzēju instrumentus norakstīt, jo man remontdarbnīcā bija pazīstami meistari un izdeva izziņu, ka instrumentus nevar izremontēt (faktiski varēja gan). Bez šādas izziņas norakstīt nevarēja. Jāpiebilst, ka daļa mantu nemaz dabā nebija, bet papīros skaitījās.

Un tā no k/n (priekš tiem laikiem) dabūjām labus divus saksafonus, angļu radziņu.

Jāsaka, labi ka kombināta pirktie instrumenti bija Ļeņingradas rūpnīcas ražotie.

Ar tiem varēja kaut ciešami spēlēt. Tajos laikos vēl bija Maskavas, Engelsas, Kijevas rūpnīcu ražojumi. Principā nederīgi instrumenti.

Vispār nopirkt instrumentus bija problēma, jo vienkārši to nebija.

Ar gadiem izveidojās laba sadarbība Rīgā mūzikas instrumentu veikalā (pateicoties žāvētām ruletēm). Tiešām tur iegādājāmies daudz instrumentu, čehu, vācu ražotos.

Ieraudzījām, ka armijas orķestrī ir zuzofons. Kur mums dabūt. Risinājums šāds - Rīgā mūzikas instrumentu darbnīcā vaicājam: “Vai nevar dabūt kaut lietotu, bet remontējamu”. Tie vīri atrada. Satikos ar pārdevēju Kogānu un vienojos - skaidrā naudā 400 rbļ un taure mūsu. Vēl gan bija krietns remonts. Kā nu skan, bet vēl pašlaik ir orķestrī. Nauda salīdzinājumam - mana mēneša alga 110 rbļ.

Šā gadsimta sākumā sāka parādīties jau rietumos ražoti, ja vien ir nauda. Daudzi paši nopirkuši personīgo instrumentu.

Un tā uz šo momentu ar domes atbalstu (ieskaitot prēmiju par III vietu Dziesmu svētku “Pūtēju karā”) 3 eifoniji, klarnete, trombons, bungu komplekts, baritonsaksafons, mežrags.

Pats spēlēju ar “Cimmerman” baritonu (ražots) 20. g.s. divdesmitajos gados .

Pēcvārds

Kā jau ievadā minēju, daudz ir izgaisis nebūtībā. Un tomēr sāpīgs priekš P/O “Signāla” bija 1990. gads. Orķestri atstāj G.Geduševs, kas nodibina bigbendu “Valmieras puikas”, paņemot līdzi virkni labu muzikantu. Varēja jau vadīt abus kolektīvus.

Jā “Valmieras puikas” spēlēja un spēlē lieliski.

Otrs moments bija tajos gados ekonomiskā krīze.

III atmoda nesa mums Latvijai brīvību, un tas ir galvenais. Tomēr līdzi nāca arī negācijas.

Un tā arī VGK privatizē. Ar laiku kombinātam iestājas grūti laiki (aizsteidzoties priekšā notikumiem - VGK izjūk), nav pat naudas priekš diriģenta. Jāsaka atzinības vārdi J.Cukuram, kas vada orķestri vairākus gadus par “paldies”. Tā kā kombināts nefinansēja (nemaksāja algu diriģentam), pārgājām pie 22. zemessargu bataljona, kas bāzējās bijušajā kara komisariātā. Arī te palika tikai solījumi maksāt diriģentam.

Kad zemessargi pārgāja uz Kaugurmuižu (kur atrodas arī pašlaik) un mēs viņus aizvedām ar maršu (gājiens), palikām vispār bez “saimnieka”.

Tad es un J.Cukurs griezāmies pie K.Greiškalna (rajona un pilsētas mērs). Ko darīt turpmāk - nolikt taures (nodot metāllūžņos) vai???

Paldies Kārļonkulim, mūs (ar viņa svētību) pieņem (ieskaita) Valmieras kultūras nama pašdarbības kolektīvu skaitā.

Orķestris organizēja vairākus “Tauru svētkus”, taču pienāca brīdis, pagājušā gadsimta 90 gados, kad tika iegūta neatkarība, mums aizliedza organizēt šos svētkus, kas bija paredzēti 14. jūnijā.

Jā tā ir drūma diena latviešu tautai, citā diena netiek atvēlēta. Un tad naudas maiņa. Orķestrim bija 1200 rbļ, pēc maiņas 25 lati, ar tādu naudu neko nenoorganizēsi.

J.Cukurs no mūzikas skolas pārgāja darbā uz laikraksta “Liesma” redakciju.

Orķestrī neienāca jauni “kadri”, vecie “nolika taures” un orķestris sāka pamazām skaitliski samazināties. Beidzot pēc republikas Dziesmu svētkiem J.Cukurs beidz savu darbību. īss atstāsts par manu sarunu ar k/n direktori V.Dunduri. Mani viņa uzaicināja pēc tam, kad J.Cukurs bija iesniedzis atlūgumu. V.Dundure bija J.Cukuram prasījusi: “Kāpēc”? “Mēs izmirstam” - J.Cukura atbilde.

V.Dundure jautā man ”Ko es domāju”? Atbilde: “Vajadzētu pierunāt par diriģentu M.Bimi”. Paldies Dievam, tas notika.

Es domāju, ka noturēt kolektīvā sasniegto māksliniecisko līmeni un to paaugstināt, kā arī saglabāt P/O sastāvu ir ļoti grūts uzdevums, jo dzīve ir dzīve un viss mainās. Līdz 1980. gadam orķestrī darbojušies 142 dalībnieki. To es gribētu salīdzināt ar sporta komandām, kur ir kāpumi un arī kritumi. Tāpat ir arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos.

Labi, lieliski ka M.Bimis iesaista P/O mūzikas skolas un ģimnāzijas audzēkņus.

Pretējā gadījumā orķestris beigtu pastāvēt.

Jāatzīmē fakts, ka katru gadu atzīmēju orķestra dalībnieku sarakstu, bet tas nenozīmē, ka visi cauru gadu spēlēja. Dažs pat reizi vai divas.

Ievadā jau minēju, ka P/O bija ļoti labs saimnieks - Valmieras gaļas kombināts.

To izmantojām, kad vajadzēja kaut ko iegādāties. Lai dabūtu labākus instrumentus (jo spēlējām ar Ļeņingradas rūpnīcas ražotiem) braucu Rīgas mūzikas instrumentu veikalu, somā cūkgaļas žāvētā rulete u n .....

Arī emblēmas, akselbantes uzvalkiem, orķestra karogu pasūtījām Rīgā daiļamatnieku darbnīcā Avotu ielā (bez ruletēm neiztika). Cepures atkal Rīgā (kā gan bez ruletēm). Baltos cimdus, liras varēja dabūt tikai armijas veikalā Rīgā Ļeņina ielā (tagad Brīvības iela). Arī tur ar vairākiem piegājieniem (pateicoties ruletēm nopirkām).

Un te jāsaka - daudz ko no augstā minētā varēja nopirkt tikai par skaidru naudu.

Arī ruletes no kombināta tikai par naudu (pirkām kombināta veikalā), labi ka vispār varēja nopirkt, jo pilsētā veikalā jau nebija nekā.

Un te jautājums: Kā ar naudu? Bija orķestra kase, kura veidojās šādi: Ja spēlējām par samaksu, izdalījām uz galviņām rubļus, bet kas būtu jādod kapeikās - kasē. “Tauru svētkus”, “Draudzības koncertus” organizējot klājām galdu un gādājām alu (Brenguļu alu). Kādreiz vieskolektīviem apmaksājām autobusu. To varējām atļauties, jo kasē bija nauda.

Tā pagājuši 50 gadi. Es esmu gandarīts par dalību P/O. Protams bija arī kreņķi, bet tie aizmirstas. Paliek labais un tas ir galvenais.

Lai taures skan nākotnei!!!