Kaut gan Valmieras dome kultū­ras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājus materiāli pabalstīt sākusi no oktobra, pūtēju orķestris “Sig­nāls” uz mēģinājumiem pulcējas jau no septem­bra vidus un šajā laikā paspējis muzicēt gan Simjūda gadatirgū, gan Skolotāju dienai veltītā sarīkojumā Valmie­ras 2. vidusskolā.

    

Par orķestra radošajām iecerēm jaunajā sezonā labprāt pastāstīja Signāla diriģents
MĀRTIŅŠ BIRNIS:

— Tā kā nākampavasar “Signālam” apritēs 45 gadu jubileja, jau jāsāk gatavoties šim notikumam.
Domāju, ka tāpat kā līdz šim to atzīmēsim ar koncertu kultūras centrā. Man ir dažas idejas, kas radušās, pārkravājoties no pagrabtelpām Rīgas ielā 50 uz Valmieras 2. vidusskolu, bet tās lai pagaidām nobriest un izkristalizējas.

Laikraksta “Liesma” publikāciju pilnu tekstu lasiet drukātajā versijā vai elektroniskajā versijā: www.news.lv