Mēs esam biedrība ar sabiedriskā labuma statusu, kuras mērķi ir:
1. Attīstīt un popularizēt pūtēju orķestra kultūru;
2. Prezentēt pūtēju orķestra mūziku sarīkojumos Latvijā un ārvalstīs;
3. Piedalīties festivālos, salidojumos, koncertos un konkursos;
4. Veicināt jauniešu interesi par pūtēju orķestru mūziku;
5. Veicināt kultūrizglītību pūtēju orķestru mūzikas jomā;
6. Veidot un stiprināt sadraudzību ar pašmāju un ārvalstu māksliniekiem;
7. Rosināt pilsoniskās sabiedrības attīstību ar kultūras palīdzību.

Orķestra biedrība un valde darbojas bez atalgojuma- balstoties uz biedru
brīvprātīgu darbu un ziedojumiem.

Jums ir iespēja mūs finansiāli atbalstīt. Ziedojumi tiks izmantoti:
1. Orķestra inventāra (pultis, statīvi, formas utt..) iegādei;
2. Nošu materiāla iegādei;
3. Sasniedzot lielāku ziedojumu apjomu tiek izskatīta iespēja papildināt
   mūzikas instrumentu bāzi.

Ziedotājiem ir iespēja pasākumos izvietot firmas, uzņēmuma logo utt.Ziedojumus var veikt izdarot pāskaitījumu uz biedrības bankas kontu.

  AS "SEB banka"


PŪTĒJU ORĶESTRIS SIGNĀLS B-A

Reģistrācijas numurs: 40008209885

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

IBAN: LV92UNLA0055000544650